Jak vnímat organizační realitu

V podnicích se to děje den co den – výkonní pracovníci přicházejí s novými strategiemi nebo iniciativami, které by v určitém časovém rámci měly fungovat a následně jen sledují, jak jejich plán zaniká v záplavě nečekaných událostí. Nastane-li taková situace, manažeři tíhnou ke svalování viny na externí faktory, neuvědomují si však přitom, že na vině nejčastěji bývá přehlížení nebo nepochopení konkrétní organizační reality.

Organizační realitou rozumí článek složitou síť interních i externích faktorů, které ovlivňují a jsou ovlivňovány konkrétním podnikem. Jedná se nejen o ekonomické, finanční a obchodní faktory, ale i kvantitativní okolnosti, schopnosti, kulturní záležitosti a vztahy ovlivňující obchodní výsledky. Chtějí-li manažeři skutečně pochopit konkrétní organizační kulturu, měli by si položit několik otázek:

- Chápeme způsob, jímž jedinečnost naší organizační reality ovlivňuje obchodní výzvy, kterým čelíme?
- Víme, kdo jsou nejdůležitější investoři v případě našich strategií a iniciativ?
- Víme, které ze součástí naší organizační kultury pomohou a naopak budou bránit nové strategii nebo iniciativě?
- Známe v rámci naší organizace „startovací bod“ pro implementaci nové strategie?
- Známe nejefektivnější způsoby komunikace s naší organizací?
- Umíme efektivně řídit rizika?

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher