Jak se vyhnout nedostatkům tradičního outsourcingu

Jak se vyhnout nedostatkům tradičního outsourcingu

Podniky se uchylují k outsourcingu z nejrůznějších důvodů, tradiční outsourcingový model má však četné trhliny. Článek se proto snaží představit strategii, kterou mohou podniky využít ke zvýšení efektivity svých outsourcingových vztahů. Soustřeďuje se sice na vývoj aplikací, jeho závěry je ale možné využít i ve větší šíři.

Tradiční model outsourcingu zahrnuje tři hlavní nedostatky. Jde o to, že vyrovnání se vztahuje k určitým předdefinovaným akcím, poskytovatel nemá žádná oprávněný zájem o dobu existence projektu a zákazník je nucen přijmout veškeré náklady a rizika. Podniky by se proto měly přesunout k lepšímu outsourcingovému modelu – modelu licenčnímu. Ten spočívá v kombinaci tradičního outsourcingu (prodejce vytváří pro zákazníka aplikace) a modelu ASP (zákazník platí prodejci za používání aplikace, nikoli její vývoj). Licenční model řeší všechny výše uvedené nedostatky tradičního modelu. Typickým příkladem takového outsourcingu je používání mobilního telefonu nebo kabelové televize.

Licenční model ovšem vyžaduje také závazek ze strany klienta i prodejce, jinak nemůže jako vztah fungovat. Toto je několik tipů:
- Odstraňte bariéry mezi producentem a konzumentem dané hodnoty.
- Vytvořte co nejproduktivnější formu spolupráce.
- Dodávka musí mít řetězcovou podobu.
- Testujte, testujte, testujte.

Přestože licenční model může nabízet kdokoli, existuje několik důležitých vlastností, které by měl zákazník u zvoleného prodejce hledat. Vhodné je informovat se o dosavadních projektech a historii využívání licenčního modelu. Zapomenou by se nemělo ani na dohody na úrovni služeb

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com