Strategie vyžaduje sepjetí

Nejčastější problém při strategickém plánování spočívá v převedení vize do praxe. Přeměna organizace nezáleží jen na dobré strategii a implementaci, ale na uzpůsobení strategie do podoby každodenní součásti jejího chodu. Odborníci v této souvislosti hovoří o „strategickém sepjetí“ všech členů organizace se strategií. Ta konkrétně vyžaduje pět základních kroků.

- Zaměstnanci musejí mít k dispozici nástroje pro strategické uvažování o své práci.
- Zaměstnanci musejí strategii rozumět.
- Strategické sepjetí je třeba vybudovat na struktuře organizace.
- Strategie musí odrážet strukturu jednotlivých pracovních pozic.
- Zúčastněné osoby musejí strategii věřit.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher