Outsourcing - ano či ne?

Průzkumy dokazují, že outsourcing může firmám přinést úspory nákladů ve výši 20 až 30 procent. Outsourcing však není a ani by neměl být jen záležitostí peněz. Firmy by jej neměly využívat jen z finančních důvodů, ale snažit se vytvořit si s daným poskytovatelem služeb skutečný vztah založený na důvěře, aby tak mohly tyto služby využívat co nejefektivněji.

Firmy využívají outsourcingu zejména proto, že nemají a nemohou sehnat personál s dovednostmi, které by potřebovaly. Často outsourcují manažerské a údržbářské postupy, aby byly více konkurenceschopné a nemusely do jejich vývoje investovat přílišné množství času. Pokud jde například o informační technologie, outsourcuje je pouhých 20 procent z pětiset největších světových firem. Outsourcing tedy není tak jednoduchou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Firmy totiž stále disponují prostředky, které jsou kritické pro jejich úspěch a musí tak zůstat interně chráněny. Outsourcing také není jen o nalezení příslušného poskytovatele a podepsání smlouvy. Je to projekt jako každý jiný, a vyžaduje tudíž strategický plán.

Outsourcing se stále více uplatňuje v malých firmách. Odborníci se pak shodují na tom, že právě outsourcing je jedním z odvětví, která mohou prosperovat v ekonomicky dobrých i zlých časech. Dokáže totiž snížit náklady a požadavky na kapitálové investice. V současné době lze také pozorovat vzrůstající trend tzv. offshore outsourcingu, Americké firmy tak výhodně využívají služeb outsourcovaných například z Indie.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: E-commerce Times - Magazín o e-komerci
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-commerce Times