Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2016

Pokud svět nebude rychleji řešit otázku platové nerovnosti mužů a žen, riskuje ztrátu ekonomického růstu a možnosti dále se rozvíjet. Při zachování současného vývoje bude ekonomické rovnosti obou pohlaví dosaženo až za 170 let, tedy v roce 2186.

Vyplývá to z letošního ročníku zprávy Světového ekonomického fóra s názvem Global Gender Gap Report, která porovnávala vývoj postavení mužů a žen ve 144 zemích včetně České republiky.

Ilustrační snímek

Studie od roku 2006 měří genderové rozdíly ve čtyřech základních oblastech:

  • Ekonomické zastoupení a příležitosti (plat, zastoupení v odvětvích vyžadujících vysoce odbornou kvalifikaci)
  • Vzdělání (přístup ke vzdělání od základních po vysoké školy)
  • Politické oprávnění (zastoupení ve strukturách s rozhodovacími pravomocemi)
  • Zdraví a přežití (průměrná délka života, poměr zastoupení mužů a žen v populaci)

Propast mezi pohlavími je nejmenší v oblasti zdraví a přežití, kde je uzavřena již z 96 %. 38 zemí (o dvě země méně než loni) již tuto oblast zcela zrovnoprávnilo. Propast v oblasti vzdělávání je uzavřena z 95 % (o 1 % více než loni).

Posun k zrovnoprávnění v klíčovém ekonomickém hledisku však za poslední rok výrazně zpomalil. Propast mezi pohlavími je zde uzavřena jen z 59 %, což je nejhorší výsledek od roku 2008. Navíc hrozí další zhoršení situace v souvislosti s faktem, že mnoho pracovních míst obsazených většinou ženami bude postiženo nástupem tzv. 4. průmyslové revoluce.

Nejhorší je situace v oblasti politického oprávnění, kde je propast mezi pohlavími uzavřena jen z 23 %.

Globální index rovnosti pohlaví 2016 – top 10 zemí

Žádná země dosud nedosáhla stoprocentní rovnosti pohlaví ve všech čtyřech sledovaných oblastech. Státy s největší rovností mužů a žen zůstávají Skandinávské země. Nejlépe je na tom Island (již osm let v řadě), Finsko, Norsko a Švédsko.

Na páté místo se z loňského 6. místa dostala Rwanda, která byla do žebříčku zařazena poprvé v roce 2014 a hned získala sedmé místo. První desítku uzavírají Irsko, Filipíny, Slovinsko, Nový Zéland a Nikaragua. Naopak Švýcarsko z loňské první desítky vypadlo.

Největší nerovnost mezi pohlavími je v Jemenu, Pákistánu a Sýrii. Česká republika se v roce 2016 umístila na 77. příčce (v roce 2006 zaujímala 53. místo, v roce 2015 to bylo 81. místo).

Srovnání České republiky s ostatními zeměmi

V otázce ekonomického zastoupení a příležitostí pro obě pohlaví zaujímá České republika 89. místo na světě (v roce 2015 to bylo 94. místo). V otázce zdraví a přežití je na 40. příčce (v roce 2015 to bylo 42. místo) a v otázce politického oprávnění 85. příčce (v roce 2015 to bylo 83. místo).

Vedeme však v otázce přístupu obou pohlaví ke vzdělání. Podobně jako v USA, Austrálii, Británii, Francii, Slovensku nebo Norsku u nás v tomto směru zcela zmizely genderové rozdíly.

Celá studie včetně samostatných zpráv pro jednotlivé země je k dispozici ke stažení na stránkách Světového ekonomického fóra.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Světové ekonomické fórum: Česko uzavřelo genderovou propast ve vzdělávání

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2013

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2014

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2015

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2016

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2017