Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2017

V období posledních 11 let, kdy Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) měří rozdíly mezi muži a ženami na světě, došlo jen k mírnému posunu směrem ke zrovnoprávnění. V roce 2017 byl navíc poprvé zaznamenán opačný trend.

Ilustrační snímek

Propast mezi pohlavími je v tuto chvíli zavřena z 68 %. Při zachování současného vývoje bude ekonomické rovnosti obou pohlaví dosaženo až za 217 let, tedy v roce 2234 (v roce 2016 se předpokládalo 170 let).

Vyplývá to z loňského ročníku zprávy Světového ekonomického fóra s názvem Global Gender Gap Report 2017, která porovnávala vývoj postavení mužů a žen ve 144 zemích včetně České republiky.

Studie od roku 2006 měří genderové rozdíly ve čtyřech základních oblastech:

  • Ekonomické zastoupení a příležitosti (plat, zastoupení v odvětvích vyžadujících vysoce odbornou kvalifikaci)
  • Vzdělání (přístup ke vzdělání od základních po vysoké školy)
  • Politické oprávnění (zastoupení ve strukturách s rozhodovacími pravomocemi)
  • Zdraví a přežití (průměrná délka života, poměr zastoupení mužů a žen v populaci)

Propast mezi pohlavími je nejmenší v oblasti zdraví a přežití, kde je uzavřena již z 96 %. 38 zemí (stejně jako v roce 2016) již tuto oblast zcela zrovnoprávnilo. Propast v oblasti vzdělávání je uzavřena z 95 % (mírný pokles).

Posun k zrovnoprávnění mezi pohlavími v klíčovém ekonomickém hledisku výrazně zpomalil už v roce 2016, kdy dosáhl nejhoršího výsledku od roku 2008. V roce 2017 byl zaznamenán další pokles o 1 % na celkových 58 %.

Nejhorší situace zůstává v oblasti politického oprávnění, kde je propast mezi pohlavími uzavřena jen z 23 % (stejně jako v roce 2016). Můžeme zde nicméně pozorovat dlouhodobý trend pomalého zlepšování.

Globální index rovnosti pohlaví 2017 – top 10 zemí

Global Gender Gap Report (WEF, 2017)

Žádná země dosud nedosáhla stoprocentní rovnosti pohlaví ve všech čtyřech sledovaných oblastech. Státy s největší rovností mužů a žen zůstávají Skandinávské země. Nejlépe je na tom Island (již devět let v řadě), Norsko a Finsko.

Na čtvrté místo se z loňského 5. místa dostala Rwanda, která byla do žebříčku zařazena poprvé v roce 2014 a hned získala sedmé místo. Na páté místo kleslo Švédsko. První desítku uzavírá Nikaragua, Slovinsko, Irsko, Nový Zéland a Filipíny. Všech deset zemí, i když v jiném pořadí, bylo v první desítce i v roce 2016.

Největší nerovnost mezi pohlavími je v Jemenu, Pákistánu a Sýrii. Česká republika se v roce 2017 umístila na 88. příčce (v roce 2016 zaujímala 77. místo, v roce 2006 to bylo 53. místo).

Srovnání České republiky s ostatními zeměmi

V otázce ekonomického zastoupení a příležitostí pro obě pohlaví zaujímá Česká republika 92. místo na světě (v roce 2016 to bylo 89. místo) a v otázce politického oprávnění 91. příčce (v roce 2016 to bylo 85. místo).

Vedeme však v otázce přístupu obou pohlaví ke vzdělání a také v kategorii zdraví a přežití. V obou těchto směrech už u nás v tomto směru zcela zmizely genderové rozdíly. V otázce zdraví a přežití přitom Česká republika ještě v roce 2016 byla na 40. příčce (v roce 2015 to bylo 42. místo)

Celá studie včetně samostatných zpráv pro jednotlivé země je k dispozici ke stažení na stránkách Světového ekonomického fóra.

Global Gender Gap Report (WEF, 2017)

 

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Světové ekonomické fórum: Česko uzavřelo genderovou propast ve vzdělávání

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2013

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2014

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2015

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2016

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2017