Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2015

I když se od roku 2006 rozšířil počet pracujících žen na celém světě o čtvrt miliardy, platová nerovnost přetrvává. Ženy dnes vydělávají tolik jako muži před deseti lety. V posledních deseti letech se rovnoprávnost mužů a žen ve světě celkově zlepšila o 4 %, v ekonomické oblasti jen o 3 %. Stejným tempem bude úplné rovnoprávnosti dosaženo až za 118 let.

Ilustrační snímek

Vyplývá to z loňského ročníku zprávy Světového ekonomického fóra s názvem Global Gender Gap Report, která již porovnávala vývoj postavení mužů a žen ve 145 zemích včetně České republiky.

Studie od roku 2006 měří genderové rozdíly ve čtyřech základních oblastech:

  • Ekonomické zastoupení a příležitosti (plat, zastoupení v odvětvích vyžadujících vysoce odbornou kvalifikaci)

  • Vzdělání (přístup ke vzdělání od základních po vysoké školy)

  • Politické oprávnění (zastoupení ve strukturách s rozhodovacími pravomocemi)

  • Zdraví a přežití (průměrná délka života, poměr zastoupení mužů a žen v populaci)

Propast mezi pohlavími je nejmenší v oblasti zdraví a přežití, kde je uzavřena již z 96 %. 40 zemí již tuto oblast zcela zrovnoprávnilo. Propast v oblasti vzdělávání je uzavřena z 94 %, ve 25 zemích stoprocentně. Nejhorší je situace v oblasti politického oprávnění, kde je propast mezi pohlavími uzavřena jen z 23 %.

Global Gender Gap Report (WEF, 2015)

Globální index rovnosti pohlaví 2015 – top 10 zemí

Žádná země dosud nedosáhla stoprocentní rovnosti pohlaví ve všech čtyřech sledovaných oblastech. Státy s největší rovností mužů a žen zůstávají Skandinávské země. Nejlépe je na tom Island (již sedm let v řadě), Norsko, Finsko a Švédsko. Na páté místo se z loňského 8. místa dostalo Irsko. Na šestém místě je Rwanda, která byla do žebříčku zařazena poprvé v roce 2014 a hned získala sedmé místo. První desítku uzavírají Filipíny, Švýcarsko, Slovinsko a Nový Zéland. Naopak Dánsko a Belgie z loňské první desítky vypadly.

Největší nerovnost mezi pohlavími je v Jemenu, Pákistánu a Sýrii. Česká republika se v roce 2015 umístila na 81. příčce (v roce 2006 zaujímala 53. místo, v roce 2014 to bylo 93. místo).

Srovnání České republiky s ostatními zeměmi

V otázce ekonomického zastoupení a příležitostí pro obě pohlaví zaujímá České republika 94. místo na světě (v roce 2014 to bylo 100. místo). V otázce zdraví a přežití je na 42. příčce (v roce 2014 to bylo 37. místo) a v otázce politického oprávnění 83. příčce (v roce 2014 to bylo 107. místo). Vedeme však v otázce přístupu obou pohlaví ke vzdělání. Podobně jako v USA, Austrálii, Británii, Francii, Slovensku nebo Norsku u nás v tomto směru zcela zmizely genderové rozdíly.

Global Gender Gap Report 2015 - Czech Republic

 

Celá studie včetně samostatných zpráv pro jednotlivé země je k dispozici ke stažení na stránkách Světového ekonomického fóra.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Světové ekonomické fórum: Česko uzavřelo genderovou propast ve vzdělávání

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2013

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2014

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2015

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2016

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2017