Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2013

Ilustrační snímek

Rozdíly mezi muži a ženami ve světě se v roce 2013 mírně snížily. Vyplývá to ze zprávy Světového ekonomické fóra (World Economic Forum) s názvem Global Gender Gap Report 2013, která porovnávala vývoj postavení mužů a žen ve 136 zemích včetně České republiky. Ke zlepšení situace došlo v 86 % ze 133 zemí, které se účastnily studie v roce 2012 i 2013.

Konkrétně měří tato studie již od roku 2006 genderové rozdíly ve čtyřech základních oblastech:

  • Ekonomické zastoupení a příležitosti (plat, zastoupení v odvětvích vyžadujících vysoce odbornou kvalifikaci)

  • Vzdělání (přístup ke vzdělání od základních po vysoké školy)

  • Politické oprávnění (zastoupení ve strukturách s rozhodovacími pravomocemi)

  • Zdraví a přežití (průměrná délka života, poměr zastoupení mužů a žen v populaci)

Od roku 2006 zmizelo 96 % rozdílů mezi muži a ženami v otázce přístupu ke zdravotní péči a 93 % rozdílů v přístupu ke vzdělání. Ve 25 zemích zmizely rozdíly v oblasti přístupu ke vzdělávání úplně. U ekonomických rozdílů však bylo odstraněno jen 60 % u politického zastoupení pouze 21 % rozdílů.

Nejlépe je na tom Island (již pět let v řadě), Finsko, Norsko a Švédsko. Do první pětky se poprvé dostaly Filipíny. Největší nerovnost mezi pohlavími je naopak v Čadu, Pákistánu a Jemenu. Česká republika se mezi 136 zkoumanými zeměmi umístila na 83. příčce. (V roce 2006 zaujímala 53. místo, v roce 2012 to bylo 73. místo).

V otázce ekonomického zastoupení a příležitostí pro obě pohlaví zaujímá letos České republika 95. místo na světě. V otázce zdraví a přežití je na 46. příčce a v otázce politického oprávnění na 79. příčce. Vedeme však v otázce přístupu obou pohlaví ke vzdělání. Znamená to, že u nás v tomto směru podobně jako v USA, Austrálii, Británii, Francii, Slovensku nebo Norsku zcela zmizely genderové rozdíly.

Celá studie včetně samostatných zpráv pro jednotlivé země je k dispozici ke stažení na stránkách Světového ekonomického fóra.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Světové ekonomické fórum: Česko uzavřelo genderovou propast ve vzdělávání

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2013

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2014

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2015

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2016

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2017