Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2014

Ilustrační snímek

V období posledních devíti let, kdy Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) měří rozdíly mezi muži a ženami na světě, došlo jen k malému posunu směrem ke zrovnoprávnění. Vyplývá to z letošního ročníku zprávy s názvem Global Gender Gap Report 2014, která porovnávala vývoj postavení mužů a žen ve 142 zemích včetně České republiky. Zatímco v roce 2006 dosahovala míra rovnoprávnosti mužů a žen, pokud jde o ekonomické zastoupení a příležitosti, 56 %, dnes je to 60 %. Stejným tempem bude úplné rovnoprávnosti dosaženo až za 81 let.

Studie měří od roku 2006 genderové rozdíly ve čtyřech základních oblastech:

  • Ekonomické zastoupení a příležitosti (plat, zastoupení v odvětvích vyžadujících vysoce odbornou kvalifikaci)

  • Vzdělání (přístup ke vzdělání od základních po vysoké školy)

  • Politické oprávnění (zastoupení ve strukturách s rozhodovacími pravomocemi)

  • Zdraví a přežití (průměrná délka života, poměr zastoupení mužů a žen v populaci)

Propast mezi pohlavími je nejmenší v oblasti zdraví a přežití, kde je uzavřena již z 96 %. 35 zemí již tuto oblast zcela zrovnoprávnilo. Propast v oblasti vzdělávání je uzavřena z 94 %, ve 25 zemích stoprocentně. Nejhorší je situace v oblasti politického oprávnění, kde je propast mezi pohlavími uzavřena jen z 21 %.

Žádná země dosud nedosáhla stoprocentní rovnosti pohlaví ve všech čtyřech sledovaných oblastech. Státy s největší rovností mužů a žen zůstávají Skandinávské země. Nejlépe je na tom Island (již šest let v řadě), Finsko, Norsko, Švédsko a Dánsko. Na šesté místo se z loňského desátého dostala Nikaragua. Na sedmém místě je Rwanda, která je letos v celém žebříčku poprvé. První desítku uzavírají Irsko, Filipíny a Belgie. Největší nerovnost mezi pohlavími je naopak v Čadu, Pákistánu a Jemenu. Česká republika se letos umístila na 96. příčce. (V roce 2006 zaujímala 53. místo, v roce 2012 to bylo 73. místo a v roce 2013 83. místo).

V otázce ekonomického zastoupení a příležitostí pro obě pohlaví zaujímá letos České republika 100. místo na světě (loni 95 místo). V otázce zdraví a přežití je na 37. příčce (loni 46. místo) a v otázce politického oprávnění na 109. příčce (loni 79. místo). Vedeme však v otázce přístupu obou pohlaví ke vzdělání. Podobně jako v USA, Austrálii, Británii, Francii, Slovensku nebo Norsku u nás v tomto směru zcela zmizely genderové rozdíly. Celkem tuto oblast zrovnoprávnilo jen 25 zemí.

Celá studie včetně samostatných zpráv pro jednotlivé země je k dispozici ke stažení na stránkách Světového ekonomického fóra.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Světové ekonomické fórum: Česko uzavřelo genderovou propast ve vzdělávání

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2013

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2014

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2015

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2016

Aktuální

Studie: Postavení mužů a žen ve světě 2017