Podporujete pocit sounáležitosti ve vašem týmu?

Potřeba pocitu sounáležitosti, přátelství a bezpečnosti je hluboce zakořeněna v naší DNA. Vyplývá z toho, že jsme součástí společenství, a byla vždy jednou z nejsilnějších komponentů utváření lidské společnosti. V pracovním prostředí je pocit sounáležitosti našich lidí v týmu klíčový, abychom je udrželi spokojené a motivované...

Co obnáší pocit sounáležitosti v práci?

Je to potřeba cítit se doceněný, vítaný a chtěný. Cítit se v práci oceňován znamená, že zaměstnanec věří, že jeho práce, úsilí a osobní oběť jsou viditelně považovány za přidanou hodnotu firmě i kolektivu. Věří svému šéfovi a organizaci, že o něj pečuje a bere jej jako komplexního člověka, nejen jako prostředek k dosažení cíle. Zároveň vnímá, že má v týmu své jasné místo a že jej ostatní berou jako člověka, na kterého se lze spolehnout.

V době, kdy řada lidí pracuje na dálku, může být pocit sounáležitosti potlačen vlivem vzdálenosti a omezeného kontaktu. Avšak osamění mohou zaměstnanci čelit i v případě, že jsou obklopeni kolektivem. Přečtěte si pár tipů, jak můžete sounáležitost ve svém týmu podpořit:

Nechte je, aby se cítili dobře. Zacházejte s maximálním respektem s přirozenou zvědavostí a potřebou lidí učit se ve své práci. Je nutné je v jejich úsilí podpořit, pokud očekáváte plnění cílů a výsledků. Projevte jim vděčnost za tvrdou práci, oceňte jejich snahu i dílčí přínos. Bez povšimnutí by jen stěží mohli být nadšeni do další práce.

Dejte jim autonomii. Cítit se váženě a věřit, že máme pravdu, pokud tomu tak je, může mít uklidňující vliv na to, jak pracujeme. Autonomie dává lidem příležitost růst a vyvíjet se v dovednostech a schopnostech, v nichž jsou silní.

Projevte uznání. Mnoho zaměstnanců se věnuje své práci i doma, na dovolené, o víkendech a během rodinných výletů, aniž by za to byly extra ohodnoceni. Uznání firmu ani lídra nic nestojí a pro zaměstnance je neocenitelné a velmi motivující. Samozřejmě finanční nebo jiné hmotné uznání je potěšujícím bonusem také samo o sobě.

Šiřte to dále. Pozitivní pocity jsou nakažlivé. Když mají zaměstnanci pocit pohody, zlepšuje se jejich kognitivní myšlení a kreativita a jsou lépe připraveni reagovat na stres a neúspěchy. Taková práce jednoho často ovlivní a zahrne více lidí v kolektivu a pracoviště se pak stává místem, kde pracují nejen talentovaní, ale hlavně spokojení a motivovaní lidé.

Podpořte sebevědomí. Různé žerty, nebo dokonce pomluvy či šikana otřesně přispívají k rozdělování kolektivu i demotivaci jednotlivců. Naopak zaměstnanci, kteří si zdravě uvědomují své silné a slabé stránky se dokáží rychle poučit z chyb či zklamání a vyrovnat se s nimi, namísto toho, aby se potýkali se stresem a vinou. Pracujte s nimi na lepším porozumění jejich schopností i na možnostech, jak jejich potenciál využít v práci.

Diskutujte. Aby zůstal kolektiv zdravý a každý dosáhl pocitu sounáležitosti, vyžaduje to tvrdou práci od každého člena týmu. Pravidelně diskutujte o vztazích i případném napětí v týmu, o roli jednotlivců, budoucích možnostech a zkrátka buďte transparentní a investujte čas do toho, co skutečně přináší své výsledky – do lidí.

 

-bb-

Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now