Efektivní vedení důležitých změn (2/2): Co s lidmi?

Proč iniciativy mající za cíl organizační změny tak často selhávají? V předchozím článku jsme viděli, jak by měl vypadat proces přípravy změnu. Dobře nastavené procesy řízení změny bohužel nejsou zárukou dobrého výsledku.

Podle studie Change-Capable Leadership: The Real Power Propelling Successful Change (Leadership, který dokáže uskutečnit změny: Skutečná síla pohánějící úspěšnou změnu), provedené Centrem pro kreativní leadership, však snaha o změnu může dopadnout dobře.

Studie ukázala nejčastější chyby. 275 vedoucích pracovníků bylo požádáno o odpovědi ohledně svých úspěšných i neúspěšných změnových projektů, tedy ohledně změn, které oni sami v minulosti řídili.

Ilustrační snímek

Jaké vedení dokáže úspěšně provést změnu?

Klíčovým faktorem vedení změny jsou stále otázky spojené s vedením lidí. Podle respondentů studie jsou procesy změn často dobře připravené. Manažeři však mají tendenci zanedbávat lidskou stránku změn. Pokud tedy opravdu chcete změnu úspěšně dotáhnout, musíte se snažit zapojit všechny zúčastněné lidi.

Co se týče lidí, musíte tedy:

  • Odstranit překážky bránící úspěchu. Bariéry mohou být jak osobní (raněné ego nebo pocit ztráty) nebo profesionální (klíčové zde jsou čas a zdroje, které jsou změně věnovány). Pokud na lidi zapomenete a zaměříte se jen na výsledky, zaměstnanci pravděpodobně nezačnou změnu podporovat tak, jak byste potřebovali.

  • Přesvědčit klíčové účastníky. Mezi nimi budou například členové představenstva, vedoucí pracovníci, významní klienti... těm všem je třeba jasně vysvětlit vizi změny. Pokud se snažíte některým důležitým osobám vyhnout, není to dobré znamení. Snažte se raději ovlivnit všechny.

  • Učit se. Nesmíte předpokládat, že již znáte všechny odpovědi. Shromažďujte formální i neformální zpětnou vazbu, protože vám umožní provádět úpravy změny za běhu. Proto je nutné mít přesné informace.

-jk-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog

Články v sérii

Aktuální

Efektivní vedení důležitých změn (1/2): Seznam úkolů

Aktuální

Efektivní vedení důležitých změn (2/2): Co s lidmi?