Krize? Příležitost k uvědomění!

Mojí první reakcí na informaci, že se při ochraně proti koronaviru nemáme dotýkat obličeje, byla myšlenka “Co je to za hloupost? Kdo by se dotýkal obličeje? Já tedy určitě ne!” Netrvalo dlouho, abych zjistil, že to dělám, a navíc překvapivě často. Aniž bych si to uvědomoval! Dalším překvapením byla konzumace ovoce, zeleniny nebo sendvičů. Samozřejmě holýma rukama. Na základě vlastní zkušenosti jsem si postupně uvědomoval, co vlastně „nedotýkat se obličeje“ znamená a začal se podle toho chovat. Taková je síla návyků a uvědomění! Proč je to tak důležité?

Jaroslav Průša

Uvědomění je bránou ke změně postojů a jednání

V běžných situacích jedeme na automatického pilota a neuvědomujeme si, co v tu chvíli děláme, jak to děláme a dokonce ani, proč to děláme (je to přece automatická reakce) a bohužel ani jaký to má efekt na ostatní. Prostě tomu nevěnujeme pozornost, a tak to nevidíme. Proto je kolem nás tolik nedorozumění, konfliktů a nespokojenosti. A proto nám také uniká spousta příležitostí ke zlepšení situace.

I zdánlivě drobný posun v našem uvědomění však může mít ohromný vliv na výsledek! Jak ale poznáme, co nevíme, když nevíme, že nevíme? V tom nám právě pomáhají krizové situace. Bez varování jsme vytrženi ze zaběhaných stereotypů, cítíme se ohrožení, a proto situaci věnujeme plnou pozornost. Anebo můžeme využít osvědčené praktiky, o kterých si povíme za chvíli. 

Nejen ohrožení, ale i příležitosti

Ohrožení koronavirem intenzivně prožíváme již řadu týdnů, a to jsme stále ještě na začátku. Všechno kolem nás se za pochodu mění. Nejistota a strach o zdraví, práci i ekonomickou budoucnost nás ochromují. Jako jednotlivci i organizace bojujeme o přežití. Tak kde jsou ty příležitosti? 

Nic nebývá jen černé nebo bílé. Každá změna s sebou přináší ohrožení i skryté příležitosti. I tento překvapivý a razantní vstup koronaviru na scénu, který zásadním způsobem mění (a nenávratně změní) náš každodenní život, se může stát cennou lekcí v řešení krizových situací, adaptaci na změnu i leadershipu. Pomůže nám vrátit se k podstatě, uvědomit si, co je pro náš život opravdu důležité a přehodnotit priority. Může se stát zdrojem profesního a osobnostního růstu. Pozitivně ovlivnit náš vztah k sobě samým, lidem kolem nás i planetě, na které žijeme, a zásadně ovlivnit způsob, jakým budeme my i naši potomci žít.

Již nyní, na samém počátku, nám poskytuje důležitá ponaučení. Ohrožení života nás přimělo věnovat větší pozornost svému zdraví a posilování imunity. Otázka self-care, péče o sebe sama, se rychle vyšplhala vzhůru na žebříčku priorit, kam právem patří. Díky ‘social distancing’ se paradoxně dostáváme blíže k lidem kolem nás. Pocit vzájemnosti a sounáležitosti, který se projevuje nošením roušek (chráníme se navzájem), starostlivou péčí o rodiče i nezištnou pomocí lidem v nouzi, je silnější než dřív.

Krize odhalila nepřipravenost evropských (a jiných) lídrů na řešení globálních otázek i jejich neschopnost včas přijímat účinná ochranná opatření dokonce i ve své vlastní zemi. V té naší to však vypadá, jako by nás krize stmelila k dosažení společného cíle. Manažeři firem se plně věnují krizovému řízení, věnují větší pozornost zdraví a potřebám zaměstnanců a při hledání řešení jsou tvořiví. Vláda převzala odpovědnost za budoucnost země, je nezvykle akční a soustředěná na zvládnutí krize a vytváří prostředí, které lidem i organizacím pomůže tíživou situaci lépe zvládat. Je vidět, že to umíme a věřme, že to vydrží i po skončení krize.

Praktické tipy

Klíčem k úspěšnému řešení náročných situací je proaktivní přístup a vědomí, že pro zlepšení situace něco děláme a že to přináší výsledky. Postavit se výzvě čelem a převzít odpovědnost za její řešení. Věnovat pozornost tomu, co se kolem nás děje a jak se v tom cítíme. Uvědomit si, co pro zlepšení situace můžeme udělat, a pustit se do toho.

Vědomá péče o sebe sama:

Pravidelná péče o fyzické zdraví a duševní pohodu i posilování vlastní imunity a odolnosti je nejen moudré, ale může být i příjemné. Prožívejte radost každý den! Sepište si seznam 25 činností, které vám přinášejí radost a pohodu a každý den udělejte alespoň jednu z nich. Pro mne je to třeba pohyb v přírodě, meditační cvičení nebo učení se něčemu novému. Pro vás to může být čtení knížky, sledování pěkného filmu, poslouchání hudby nebo cvičení jógy. Jednoho potěší pobyt v sauně nebo odpočinek ve vaně plné horké vody, jiný raději zpívá, tančí, maluje anebo píše básně či odborné články. Co patří na váš seznam těch 25 činností? Naslouchejte svému srdci, zkoušejte nové věci a svůj seznam průběžně rozšiřujte.  

Pravidelná sebereflexe:

Odpověď na otázku „Jak sníme slona?“ je jednoduchá - po kouskách. Situace, ve které se nacházíme, je složitá a rychle se vyvíjí. Proto se vyplatí postupovat krok za krokem, den za dnem, týden po týdnu. Každý den udělat něco pro její zlepšení a podívat se, jak to funguje. Na konci každého dne a týdne se na chvíli zastavte a v klidu se ohlédněte, co se vám za tu dobu povedlo. Užijte si ten pocit radosti, který se vám rozlije v těle. Z toho, co nevyšlo, se poučte a svůj přístup upravte. Zdánlivý neúspěch se promění v příležitost ke zlepšení a emoční prožitek, který vás posílí. Taková je síla uvědomění a poučení ze zkušenosti a jedna z nejúčinnějších technik pro zvládání náročných situací. Posiluje důvěru ve vlastní schopnosti situaci úspěšně zvládnout a postupně obnovit vnitřní klid i pocit rovnováhy.

Pár vět závěrem

Současná situace je vážná, nikoli však zoufalá. Záleží na nás, jak se s ní vypořádáme – na naší schopnosti změnu přijmout, včas se jí přizpůsobit a využít příležitosti, které se otevírají. K tomu však pouhá znalost nestačí, potřebujeme zvýšit úroveň našeho uvědomění.

Příště se podíváme na další praktické tipy, proto zůstaňte ve spojení. Pevné zdraví a dobrou náladu!

Články v sérii

Aktuální

Krize? Příležitost k uvědomění!

Aktuální

Nové začátky vyžadují změnu přístupu a rychlejší učení