Změny ve firmě: Lidský pohled

Každá skutečná změna má dvě vrstvy: transakční (ta se zabývá procesy a výsledky) a transformační (ta je o lidském prvku, o lidech). Oba tyto aspekty musí fungovat, jinak změna nebude úspěšná.

A největší překážka změn? Jsou to lidé – lidé a jejich strach ze ztráty. Když je na obzoru nějaká destabilizace, strach a odpor často podkopají úsilí, které je vynaloženo na dosažení nezbytné změny. Oni totiž lidé neznámo nechtějí, bojí se nejistého výsledku a snaží se zachovat status quo.

Pokud je důraz kladen jen na transakční aspekty změn, na mechanickou stránku organizace a jejího přeměnění, pak je šance na odpor ze strany lidí značná.

Ilustrační snímek

Nedopusťte, aby změna byla vnímána pouze v transakční rovině

Změna musí být také transformační, musí být zaměřena i na lidi. Každá změna má své psychologické, emocionální a duchovní dopady na jednotlivce, a to je třeba vzít v úvahu.

Úspěch nebo selhání každé změny spočívá v tom, jak ji přijmou lidé. Právě oni se mohou rozhodnout, že změna prostě neuspěje, že to nedopustí. Může se zkrátka stát, že lidé raději zůstanou se zlem, které znají. Spolehnou se tak na svůj iluzorní pocit bezpečí a budou změny bojkotovat.

Napětí mezi tím, jak se věci mají teď a požadovaným budoucím stavem musí být vhodně řízeno, aby lidé byli povzbuzeni k zapojení a přispění, aby se sami podíleli na cestě ke své budoucí prosperitě, radí nám článek na webu management-issues.com.

Lidé někdy potřebují zakusit neúspěch, aby se odhodlali

Cesta opravdové transformace není snadná. Lidé často nejprve musí zažít fyzické, emocionální a psychické potíže a padnout až na dno. Potom všechen ten chaos musejí strávit a projít si peklem. Zdá se prostě, že lidé musí projít určitými těžkostmi, aby získali nové poznatky a aby mohli zvolit novou, lepší strategii.

A právě toto vede ke skutečné, zásadní proměně společnosti. Každý jednotlivec musí absolvovat vnitřní cestu do svého nitra a uvědomit si, co a jak ovlivňuje jeho sebeúctu, sebevědomí a také jeho starosti.

Potom bude jasné, co jsou ony transakční a transformační prvky – existují zde vedle sebe postupy a lidé, funkce a psychologie. Když se to druhé zanedbá, lidé změně odolávají a brání. A ta neproběhne.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues