Whistlebloweři (2/2): Usnadněte přijmutí toho správného rozhodnutí

V předchozím článku jsme viděli, jakým důsledkům oznamovatelé čelí. Nyní uvidíme, jak můžete podpořit oznamování nekalého jednání.

Ilustrační snímek

Co napomáhá lidem, aby oznámili nepravosti?

  • Skutečnost, že vidí, že společnost nebo externí entita může skutečně něco udělat s nepravostí, kterou oznámili
  • Ujištění, že oznámení nekalostí budou řešeny a že se jim dostane odpovědi, může také značně podpořit ochotu upozornit na podezřelé chování

Zaměstnanec sám musí učinit etické rozhodnutí:

  • Je dané jednání skutečně protiprávní?
  • Je provinění tak závažné, že na etických vahách převáží nad závazkem loajality vůči společnosti?

Společnostem whistleblowing také prospívá

Pokud společnost toleruje nebo dokonce odměňuje whistleblowing, může svým zaměstnancům dávat správný příklad a zároveň jim dokazuje, že jakékoli zapojení do neetického chování je pro ně v této společnosti spojené s vysokými náklady, tvrdí webová stránka University of Pennsylvania.

Co by se mělo udělat pro podporu etické kultury ve společnosti?

Musíte mít na paměti existenci pluralitní ignorance (efekt přihlížejícího): Představte si, že jste ve třídě a přednášku vůbec nechápete. Nejste si jisti, co dělat. Proto se rozhlédnete kolem sebe a uvidíte, že se nikdo nehlásí s dotazem. Ve stejném okamžiku se všichni ostatní také rozhlížejí a také vidí, že nikdo neptá. Když nevíme, co dělat, hledáme vzor u ostatních a řídíme se podle nich, proto se nakonec nikdo nezeptá – i když přednášku nechápe nikdo. Něco podobného se děje, pokud jde o pozorování neetického chování v rámci společnosti. Tak co s tím dělat?

  • Lídři musejí jít příkladem
  • Je důležité propagovat myšlenku, že ačkoli výsledky jsou důležité, je ještě důležitější, jak se k nim dostaneme
  • Etické chování spolupracovníků nás vede k tomu, abychom se eticky chovali i my sami

Sociální podněty a vodítka jsou důležité, protože formální a neformální sankce, které přicházejí po oznámení nepravosti, přicházejí jak od nadřízených, tak od spolupracovníků. Společenský tlak jednat stejným způsobem je významným faktorem jak v maličkostech, tak ve velkých věcech.

-jk-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton

Články v sérii

Aktuální

Whistlebloweři (1/2): Budou ve vaší firmě provinění ohlášena?

Aktuální

Whistlebloweři (2/2): Usnadněte přijmutí toho správného rozhodnutí