Whistlebloweři (1/2): Budou ve vaší firmě provinění ohlášena?

Whistlebloweři jsou ti, kdo se rozhodnou jednat podle svého svědomí a ohlásit, že jsou svědky něčeho, co není v pořádku. Pro zaměstnance však bylo takové ozvání se vždy považováno za velice riskantní krok. Často totiž pro takového pracovníka neexistuje žádný ochranný režim. Potom se jen těžko ohlašuje, že se děje něco špatného.

Ilustrační snímek

Promluvit není snadné

Lidé, kteří si uvědomují, že dochází k určitému provinění, si navíc ani nemusejí být jisti, zda jde o něco skutečně nezákonného. Dokonce i lidé, kteří zákony znají a mají důkazy, budou po určitou dobu zažívat nejistotu, dokud jejich názor nebude potvrzen. Pro oznamovatele to bohužel leckdy znamená, že navíc budou nějakou dobu bez práce.

Podle webové stránky University of Pennsylvania samozřejmě chceme, aby se všichni chovali eticky. Proto bychom měli vytvořit prostředí, ve kterém se všichni budou cítit bezpečně, když už budou muset ohlásit něco nekalého. Ve skutečnosti totiž vždy máme podezření, že za tento správný krok budeme potrestáni.

Cena za oznamování může být vysoká

Whistleblowing zůstává složitou záležitostí.

  • Zaměstnanec totiž obvykle mívá ve společnosti mnoho vztahů s ostatními a oznámení nekalosti tyto vztahy může ohrozit.
  • Existuje také riziko, že oznámení bude pokládáno za projev neloajality. Na druhé straně, pokud dotyčný neudělá nic, lze to považovat za tiché schvalování nezákonného nebo neetického chování ostatních.
  • V mnoha společnostech i dnes hrozí, že oznamovatelé budou sociálně vyloučeni nebo dokonce za trest přijdou o zaměstnání.

Ovšem pokud jde o důvěru, report říká, že poukázání na nepravosti změnšuje důvěru v toho, kdo je obviněn, a naopak zvyšuje důvěru v toho, kdo věc ohlásil. Lidé, kteří na nekalé jednání poukáží, jsou vnímáni jako důvěryhodnější. Jsou vnímáni jako ti, jejichž integrita je silnější. To platí v případě, že jejichž obvinění jsou vedena upřímnými úmysly – když se jako jejich motivace jeví potřeba bránit určité morální normy.

Pokud tomu tak je, nejsou ti, kdo nekalé jednání ohlašují, poškozeni. Naopak, jsou vnímáni jako osoby s vysokým etickým standardem.

-jk-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton

Články v sérii

Aktuální

Whistlebloweři (1/2): Budou ve vaší firmě provinění ohlášena?

Aktuální

Whistlebloweři (2/2): Usnadněte přijmutí toho správného rozhodnutí