Stavebnictví (1/2): Produktivita práce stagnuje

Stavebnictví zaměstnává asi 7 % světové populace v produktivním věku. Nicméně v tomto odvětví je problém s produktivitou, který není snadné vyřešit.

Ilustrační snímek

Podle nedávné zprávy zpracované Globálním institutem společnosti McKinsey s názvem Reinventing construction: A route to higher productivity (Přeměna stavebnictví: Cesta k vyšší produktivitě) by se ve stavebnictví mohlo dosáhnout značného nárůstu produktivity. Jak?

Transformace už změnila mnoho průmyslových odvětví

Úroveň produktivity se v mnoha odvětvích zvýšila. V maloobchodě dnes máme velké, moderní společnosti, které řídí globální dodavatelské řetězce a digitalizované distribuční systémy. Výroba se zase proměnila díky principům štíhlé výroby a rozsáhlé automatizaci.

Ve stavebnictví to dosud s produktivitou nebylo nijak horké. Jde o jedno z nejméně digitalizovaných odvětví. Produktivita práce vzrostla za posledních 20 let v průměru jen o 1 % ročně. (Ve výrobě to bylo o 3,6 % ročně.)

Bez zvýšení produktivity se může stát, že nebudeme schopni uspokojit globální potřeby v oblasti infrastruktury a bydlení.

Hlavní důvody nízké výkonnosti stavebnictví

  • Stavebnictví je stále velmi silně regulováno.
  • Je závislé na poptávce veřejného sektoru (což někdy znamená korupci).
  • Je to stále velmi roztříštěné odvětví.
  • Ve smlouvách jsou často nesrovnalosti mezi tím, kdo přebírá rizika a kdo bere odměnu.
  • Investice do rozvoje dovedností a inovací jsou nedostatečné.

Produktivita ve stavebnictví se mezi regiony velmi liší. Velcí hráči (kteří stavějí velké městské stavby, průmyslové objekty a také se věnují velkým projektům v oblasti bydlení) dosahují o 20-40 % vyšší produktivity než malí, specializovaní hráči, kteří často pracují jako subdodavatelé hráčů velkých.

V druhé části článku se zaměříme na to, co by mohlo situaci zlepšit.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Stavebnictví (1/2): Produktivita práce stagnuje

Aktuální

Stavebnictví (2/2): Jak zlepšit produktivitu