Stavebnictví (2/2): Jak zlepšit produktivitu

předchozím článku jsme viděli, že produktivita stavebnictví není příliš omračující.

Mezi hlavní příčiny nízké výkonnosti stavebnictví patří vysoká míra regulace, silná závislost na poptávce veřejného sektoru, roztříštěnost celého odvětví a nedostatečné Investice do rozvoje dovedností a inovací.

Nyní se podívejme, co by mohlo situaci zlepšit.

Ilustrační snímek

Zpráva společnosti  McKinsey Reinventing construction: A route to higher productivity naznačuje, že k dosažení vyšší produktivity stavebnictví by mohla napomoci následující opatření.

  • Změna regulace a přizpůsobení smluvního rámce tak, aby dynamika v tomto průmyslovém odvětví byla vhodnější pro růst produktivity.
  • Zlepšení v zadávání veřejných zakázek a řízení dodavatelského řetězce, stejně jako zlepšení v samotném řízení stavby přímo na místě.
  • Zavedení řešení založených na digitálních technologiích, nových materiálů a pokročilé automatizace.

Masová výstavba přinese masivní posílení produktivity

Masová výroba by mohla být dobrou inspirací. Není totiž těžké představit si stavební projekty, které budou založeny na využití standardizovaných a dopředu vyrobených komponentů. Tento přístup byl zatím využit jen omezeně. A přitom je možné díky němu zvýšit produktivitu 5-10krát.

Můžeme sledovat, jak některé státy začínají být aktivnější a chtějí pomoci dostat místní stavebnictví na další úroveň produktivity. Mění regulaci tak, aby stimulovaly rozvoj.

Přispění nové technologie

Co by mohlo výše zmíněné snahy podpořit, je poptávka, která, obecně vzato, roste. A také hráči a projekty – obojí se totiž v mnoha částech světa zvětšuje.

Cena technologií a digitálních nástrojů klesá, což znamená, že nástroje, které umožňují růst produktivity, jsou stále dostupnější. A protože bude cena práce stoupat, začnou být nástroje zvyšující produktivitu ještě žádanější.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Stavebnictví (1/2): Produktivita práce stagnuje

Aktuální

Stavebnictví (2/2): Jak zlepšit produktivitu