Role, které si z dětství přenášíme do pracovních vztahů (2/2): Nejste Lucy?

To, jak přirozeně vnímáme a jednáme s lidmi v různých situacích, je do značné míry ovlivněno vztahy, které pro nás byly nejdůležitější. Změna externího prostředí nám proto často nepomůže od pocitů nespokojenosti a potíží v pracovních nebo osobních vztazích. 

Potřebujeme se více zaměřit na sebepoznání a introspekci, stejně jako Lucy. Bez toho je naše úleva jen dočasná. Pokud potřebujete být asertivnější, vybavte si situaci, kdy jste se tak zachovali a svou novou roli vybudujte na tomto základě.

Ilustrační snímek

Role a identity

Určitou roli zaujímáme zcela přirozeně a bez rozmyslu ve všech svých vztazích. V rodině stejně jako v práci. To, jaké naše role jsou, často závisí na tom, jak vypadaly nebo vypadají naše nejdůležitější vztahy (ty se silnými emočními pouty).

Nejde o lidi, se kterými jednáme, ale o naši roli. Ta totiž naprosto nejvíce ovlivňuje naše myšlenky, pocity a chování. Role, kterou zaujímáme ve vztazích, které jsou pro nás nejdůležitější, si potom nevědomky přenášíme do obdobných vztahů – ať už na pracovišti nebo na osobní úrovni.

předchozím článku jsme viděli, jak si Lucy v podstatě spletla svého šéfa se svou sestrou, aniž by o tom sama věděla. Její zkušenost zkrátka byla v něčem dost podobná, jako ta, kterou zažívala se svou sestrou. Tyto její vztahy se podobaly natolik, že výsledkem byl stejný pocit prázdnoty.

Uvědomit si tuto paralelu bylo prvním krokem, popisuje článek na znalostním webu obchodní školy INSEAD. První krok je důležitý, protože vás osvobozuje. Jste volní, protože nyní už máte na výběr.

Když si tyto spojitosti uvědomíte, můžete si zvolit jiné chování. Můžete být skutečně nezávislí. A nebo se opět můžete chovat jako malé, podřízené dítě. Jakmile díky svém nadhledu konečně získáte šanci reagovat po svém, sami určujete, jaké výsledky budete ve vztazích mít.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Role, které si z dětství přenášíme do pracovních vztahů (1/2): Příběh Lucy

Aktuální

Role, které si z dětství přenášíme do pracovních vztahů (2/2): Nejste Lucy?