Pracoval jsem na... transformaci Maersk Oil na globální energetickou skupinu

Žijeme v globálním světě a pro své rozhodování potřebujeme čím dál častěji mezioborové znalosti. Pokud chcete uspět, musíte umět rozpoznat obchodní příležitosti, pracovat s informacemi různého charakteru a činit informovaná rozhodnutí.

CIMA (The Chartered Institute of Management Accounting) je mezinárodní kvalifikace, která integruje znalosti finanční a businessové a naučí vás je využívat v praxi. Absolvování CIMA zkoušek a získání kvalifikace je pro zaměstnavatele na celém světě důkazem toho, že jste stratég se schopností propojit všechny aspekty businessu a dosáhnout tak dlouhodobého úspěchu. Inspirujte se zkušeností...

Cesta ke globálnímu trhu

V srpnu roku 2010 jsem začal pracovat pro Maersk Oil, součást dánské skupiny AP MØlle. V té době společnost o 6.000 zaměstnancích už rok procházela transformací.

Cílem této transformace bylo vytvořit skutečně globální ropnou společnost, která pokrývá všechny procesy kolem průzkumu a která do roku 2020 zvýší produkci o 50%, na 400.000 barelů denně.

Krátce po mém nástupu do Maersk Oil jsem získal funkci vedoucího celého projektu. K tomu bylo potřeba dát firmě novou infrastrukturu založenou na globálních procesech a systémech, které zajistí, že rozvojové projekty budou dodány v konzistentní kvalitě.

Změnili jsme také firemní kulturu tak, aby práce probíhala s větší individuální zodpovědností, bezpečněji a v týmovém duchu.

Projekt byl iniciován a veden CEO Maersk Oil a dalšími členy top managementu. Úspěch projektu byl jedním z hlavních KPI společnosti a měl přímý vliv na bonusy.

Alokovali jsme zdroje, které měly podporovat implementaci řešení. Měli jsme například transformační kancelář, která koordinovala aktivity napříč funkcemi a zeměmi, a „průkopníky změn“ (change agents), kteří pomáhali věci posunovat dopředu.

K tomu všemu jsme také komunikovali se zaměstnanci prostřednictvím road shows, videí, novin a příběhů na intranetu.

Dnes ušel Maersk Oil pořádný kus cesty za změnou. Ztráty času způsobené bezpečnostními incidenty klesly za poslední rok o 78 %, implementovali jsme nové techniky řízení výkonu a plánování a zefektivnili globální procesy, které jsou transparentní, konzistentní a tvoří přidanou hodnotu.

Transformační kancelář byla zrušena a projekt mohl vstoupit do implementační fáze.

Kvalifikace CIMA mi byla díky šíři technických i businessových témat velmi užitečná. Znamená to, že jsem se vždy považoval za součást multi-dimenzionálního týmu, spíše než jen za účetního.

Kenny Murdoch, ACMA, CGMA, CFO of Maersk Oil, Kodaň, Dánsko

Publikováno CIMA 12.10.2012, překlad BPP Česká republika s.r.o.

Články v sérii

Aktuální

Pracoval jsem na... transformaci Maersk Oil na globální energetickou skupinu

Aktuální

Pracoval jsem na... vedení prodejních týmů za účelem zlepšování výkonnosti

Aktuální

Pracoval jsem na... londýnských Olympijských hrách roku 2012