Pracoval jsem na... londýnských Olympijských hrách roku 2012

Žijeme v globálním světě a pro své rozhodování potřebujeme čím dál častěji mezioborové znalosti. Pokud chcete uspět, musíte umět rozpoznat obchodní příležitosti, pracovat s informacemi různého charakteru a činit informovaná rozhodnutí.

CIMA (The Chartered Institute of Management Accounting) je mezinárodní kvalifikace, která integruje znalosti finanční a businessové a naučí vás je využívat v praxi. Absolvování CIMA zkoušek a získání kvalifikace je pro zaměstnavatele na celém světě důkazem toho, že jste stratég se schopností propojit všechny aspekty businessu a dosáhnout tak dlouhodobého úspěchu. Inspirujte se zkušeností...

Připravit Londýn na hry

Pracoval jsem pro londýnskou dopravu do roku 2005. Jakmile jsem se dozvěděl, že jsme uspěli ve výběrovém řízení pro londýnské Olympijské hry, věděl jsem, že se chci podílet.

Byl jsem jedním z prvních lidí přijatých do pracovního poměru s Olympic Delivery Authority (ODA) – mé zaměstnanecké číslo je pět. ODA je zodpovědná za vybudování olympijských prostor a dopravní infrastruktury nezbytné pro konání her.

Jsem hlavní finanční a obchodní manažer pro dopravu. Celkový olympijský rozpočet činí 9,3 miliardy liber, z toho 900 miliónů liber je určeno pro dopravu. Přibližně polovina rozpočtu pro dopravu je investována do zlepšení infrastruktury města – například rozšíření Docklands Light Railway. Druhá polovina slouží k financování fungování dopravy během her.

Naše práce na infrastruktuře města se chýlí ke konci. Momentálně jsme významně zapojeni do operativního plánování na dobu konání her. To zahrnuje každodenní modelování 15 minutových period pěší a silniční dopravy. Do modelu byla již zadána data z úvodních registrací lístků. Předpokládáme, že sedmý den her projde dopravním systémem přibližně o 800.000 více lidí.

CIMA kvalifikace byla extrémně užitečná. Je to rozsáhlá kvalifikace, která mi umožnila jednat s řediteli a Senior manažery na očekávané úrovni a zvládnout všechny aspekty finančního procesu. Bez znalostí, které mi CIMA dala, bych nebyl schopný tuto práci dělat.

Jeremy Chapman ACMA, Olympic Delivery Authority, London

Publikováno CIMA 15. 2. 2011, přeloženo BPP Česká republika s.r.o.

Články v sérii

Aktuální

Pracoval jsem na... transformaci Maersk Oil na globální energetickou skupinu

Aktuální

Pracoval jsem na... vedení prodejních týmů za účelem zlepšování výkonnosti

Aktuální

Pracoval jsem na... londýnských Olympijských hrách roku 2012