Pracoval jsem na... vedení prodejních týmů za účelem zlepšování výkonnosti

Žijeme v globálním světě a pro své rozhodování potřebujeme čím dál častěji mezioborové znalosti. Pokud chcete uspět, musíte umět rozpoznat obchodní příležitosti, pracovat s informacemi různého charakteru a činit informovaná rozhodnutí.

CIMA (The Chartered Institute of Management Accounting) je mezinárodní kvalifikace, která integruje znalosti finanční a businessové a naučí vás je využívat v praxi. Absolvování CIMA zkoušek a získání kvalifikace je pro zaměstnavatele na celém světě důkazem toho, že jste stratég se schopností propojit všechny aspekty businessu a dosáhnout tak dlouhodobého úspěchu. Inspirujte se zkušeností...

Změna k lepšímu

Po několikaletém působení v oblasti prodeje jsem přestoupil na funkci finančně-prodejní v hardwarové společnosti Compaq (koupená společností HP v roce 2002), která ve mně probudila opravdový zájem o to, jak finance fungují.

Během svého pobytu v UK jsem se vypořádával s řadou finančních rolí a studoval jsem profesní kvalifikaci. Má poslední čistě finanční role byla analýza rozvahy a prognóza pro oblast EMEA (Evropy, Středního Východu a Afriky).

Následně jsem začal finanční roli uplatňovat v obchodní praxi, což v roce 2010 vyústilo v návrat do Jižní Afriky. Bylo to v době, kdy HP procházela obrovskými změnami. V této roli jsem se začal dívat mnohem podrobněji na práci prodejců z důvodu dosažení lepších výnosů při nižších nákladech. Malý manažerský tým sestavil strukturu plánu, který měl nejen posílit prodejní tým, ale také ho podpořit ve shromažďování vysoce důležitých informací od klientů.

Část úkolu zahrnovala ujištění se, že experti v oblasti prodeje pochopili, že tyto informace mohou využít nejen k zlepšení celkových znalostí trhu, ale i k uzavření více a lepších obchodů.

To dalo prodejnímu týmu šanci vytvořit si svůj vlastní výkaz zisku a ztrát a ukázat, jak a kde je potřeba zvýšit své úsilí.

Následkem toho mě začali obchodníci z mnoha důvodů žádat o účast na jednáních se zákazníky, kde jsem mohl například hovořit s finančním ředitelem klienta nebo pomoct při vyjednávání smlouvy.

Má role se začala stále více orientovat na zákazníka díky mé schopnosti přeměnit detailní finanční informace v efektivní prodejní podklady a komunikovat výhody spolupráce s HP způsobem, který dává smysl i ostatním finančním manažerům.

V důsledku toho dramaticky klesaly špatné úvěry a významně se zvýšily výnosy z velkých zakázek v oblasti hardware a servisu.

Moje CIMA kvalifikace mi pomohla ve všech směrech tohoto procesu. Dodala mi jistotu dělat klíčová rozhodnutí a lépe porozumět široké škále finančních dopadů, které sebou každé rozhodnutí přináší.

Toto porozumění také znamená, že mohu lépe vysvětlit důvody, které stojí za rozhodnutím finančně i nefinančně orientovaných lidí.

Ian Smulders, ACMA, CGMA, HP, Enterprise business finance manager, Durban, South Africa

Publikováno CIMA 16. 4. 2013, překlad BPP Česká republika s.r.o.

Články v sérii

Aktuální

Pracoval jsem na... transformaci Maersk Oil na globální energetickou skupinu

Aktuální

Pracoval jsem na... vedení prodejních týmů za účelem zlepšování výkonnosti

Aktuální

Pracoval jsem na... londýnských Olympijských hrách roku 2012