Postřehy z konference FranklinCovey „Bez bolesti není růstu“: Musíme hledat lídry změny

Na nedávné konferenci FranklinCovey „Bez bolesti není růstu II" se sešli osobnosti z oblasti ekonomie, filosofie a firemní lídři, aby diskutovali o výzvách, které čekají Českou republiku v blízké budoucnosti. Konference nastínila tyto výzvy z různým perspektiv a její organizátoři vyzvali lídry, jakožto elity organizací, k odhodlání ke změnám, k transformaci myšlení a k proaktivnímu přístupu. Diskuze se soustředila na nutnost adaptace firem a celé společnosti na rychle se měnící svět. Vystupující hosté zdůraznili důležitost inovací, odvahy a především přemýšlení mimo zaběhlé vzorce.

FranklinCovey

Filozof Václav Němec hovořil o svém pohledu na zvládání budoucích výzev. Podle Němce je nezbytné, aby se společnost naučila aktivovat invenci a kreativitu, nelpěla na minulosti a neustále upravovala své plány v reakci na nepředvídatelné události.

Jedním z dalších klíčových řečíků byl ekonom a filozof Tomáš Sedláček, který poskytl podnět k zamyšlení nad tím, kam se dnes posouvá ekonomie a kde je přidaná hodnota, kterou vytváříme.

FranklinCovey

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, se zaměřila na výzvy, kterým čelí česká ekonomika. Poukázala na nutnost hledání nových lídrů změny, kteří budou schopni přesvědčit lidi, že opuštění své komfortní zóny a investice mají smysl.

FranklinCovey

Viceprezident společnosti La Lorraine Miroslav Bulín hovořil o důležitosti správného naladění týmu a o důvěře, která je nezbytná pro úspěšné zvládnutí změn. Jana Procházková, Head of People Care Team, Applifting, představila koncept tzv. tyrkysových firem a vysvětlila, jak může být velká míra svobody vyvážena zodpovědností, což je klíčové pro fungování moderních organizací.

FranklinCovey

Monika Šoltés-Fenyková, CEO Cloud Holding, sdílela své zkušenosti s překonáváním komfortní zóny, a jak je důležité být otevřený novým výzvám na cestě k vedení nové firmy. Zmínila také nastupující generaci lídrů, kteří jsou podle ní schopní a flexibilní. Změn podle jejích slov není třeba se bát, ale připravit se na ně. Robert Zatloukal, CEO Promens Zlín, vyprávěl o svém vlastním velkém přerodu, díky čemuž mohl následně posunout i firemní kulturu své společnosti, aby ustála zásadní změny posledních hektických let.

FranklinCovey

Kromě panelových diskusí konference nabídla i řadu workshopů, které vedli zkušení konzultanti z FranklinCovey a Leadership Synergy Community. Tyto workshopy se zaměřily na praktické aspekty transformace myšlení a bylo možné řešit konkrétní problémy a výzvy. Jedním z workshopů pod názvem: Transformace: Jak proměnit myšlení lidí a sladit organizaci k budoucím výzvám? - provázel přímo CEO společnosti FranklinCovey Tomáš Kopecký, který se s účastníky věnoval řešení konkrétních výzev při transformaci v jejich firmách. Zajímavý a přínosný byl také workshop Tři brzdící síly transformace: čas, nedůvěra a předsudky - který vedl konzultant Gerhard Knop.

FranklinCovey

Konference "Bez bolesti není růstu II" byla inspirativní přehlídkou myšlenek a inovativních přístupů k překonávání výzev, které nás v budoucnu čekají. Poskytla cenné pohledy a strategie pro lídry a firmy připravující se na nadcházející socioekonomické proměny a zdůraznila nutnost opustit minulost a odvážně se postavit budoucnosti.

FranklinCovey

FranklinCovey je přední vzdělávací a poradenská společnost. Více než třicet let pomáhá organizacím k výjimečným výsledkům, jejichž dosažení je podmíněno změnami v přístupu a chování lidí, což často bývá nejtěžší úkol, kterému firmy čelí. Pokud v této oblasti uspějí, dosáhnout také trvalé konkurenční výhody.