Plánování nástupnictví: Jak začít a na co se soustředit (1/2)

Mnoho firem stále ještě nemá žádný reálný plán toho, kdo v budoucnu převezme klíčové pozice. Jejich přístup zůstává vysoce reaktivním. Jenže je důležité, aby manažeři byli sami aktivní a podíleli se na výběru těch, kteří přijdou po nich. Své potenciální nástupce musejí rozvíjet, tvrdí web mckinsey.com.

Odchod starých manažerů by vás neměl zaskočit

Ačkoli je jasné, že nikdo nezůstane ve firmě věčně, mnohdy je k hledání nových důležitých manažerů stále ještě přistupováno jako k jednorázové události. To není moudrý přístup. Měl by tu být strukturovaný proces, jinak je firma v riskantní situaci. Může přicházet o kandidáty, kteří by byli skvělí – jen kdyby dostali dost času na rozvoj a odstranění svých slabin. Talentovaní pracovníci mohou být přehlédnuti, protože se o ně nikdo nezajímá až do té doby, kdy je potřeba nového manažera urgentní. Neschopnost vychovat si vlastní nástupce pro klíčové pozice může uškodit i reputaci firmy samotné.

Důležité jsou priority pro nejbližší roky

Nástupnictví by měl být dlouhodobý proces. Příprava a spuštění plánu může trvat několik let. Toto téma je velmi silně provázáno s rozvojem lídrů. Co je důležité mít na paměti? Kritéria procesu pro výběr kandidátů by měla zohledňovat to, jaké zkušenosti a schopnosti budou manažeři potřebovat pro naplnění strategických cílů v nejbližších několika letech. Proto je důležité zajímat se o budoucí strategii a o to, jak se promění trh. Kritéria, na která byste se měli zaměřit, můžeme rozdělit do tří kategorií:

  1. know how, technická odbornost a zkušenost v oboru,
  2. osobnost, osobní charakteristiky a hodnotový systém jednotlivce,
  3. schopnost naplnit strategii a řídit změnu.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Plánování nástupnictví: Jak začít a na co se soustředit (1/2)

Aktuální

Plánování nástupnictví: Jak začít a na co se soustředit (2/2)