Plánování nástupnictví: Jak začít a na co se soustředit (2/2)

Ilustrační snímek

V první části článku jsme se soustředili na to, jaké kandidáty byste měli hledat a na co byste se při plánování nástupnictví měli soustředit. Jak ale na to, abyste vybrané kandidáty dobře připravili? Pokud už plán nástupnictví máte, jste na dobré cestě. Kandidátům nyní zadejte náročné úkoly a dejte jim příležitost poprat se s novými problémy. Posílíte tím jejich vůdcovské dovednosti a také tak zjistíte, kteří z nich jsou ti skutečně vhodní, tvrdí web mckinsey.com.

Skvělý nástroj jsou rotace

Rotace jsou skutečně jedním z nejlepších způsobů, jak rozvíjet budoucí top manažery. Váš seniorní manažer by měl vybrat několik kandidátů na své místo. Takto vybrané kandidáty je třeba následně nechat rotovat na pozicích v těch nejdůležitějších odděleních. Typicky je to obchodní oddělení, provozní oddělení a oddělení výzkumu a vývoje. Celková doba rotací by měla být zhruba 2 roky.

Rotace dají vašim kandidátům dostatek příležitostí k rozvoji, nesmíte ale zapomenout na to, abyste jim pravidelně zajistili otevřenou a konstruktivní zpětnou vazbu. Nástupce bude díky tomuto úsilí náležitě zformován a vytrénován. Díky tomu bude pravděpodobnější, že následně ve své nové roli uspěje, až přijde čas. Během tohoto procesu je samozřejmě důležité pravidelně hodnotit a aktualizovat profily jednotlivých kandidátů oproti požadavkům na ideálního nástupce, které se v čase mohou měnit.

Pozor na možné předsudky

Manažer, na jehož pozici se hledá nástupce, může mít tendenci vybrat přesnou kopii sama sebe. A někteří manažeři vyberou slabé kandidáty dokonce záměrně, aby si zajistili, že ve své pozici budou ještě dlouho. Nehledě na tato možná rizika je naprosto klíčové, aby se na procesu rozvoje nového nástupce podílel i nynější manažer. Žádná komise ani žádný externí expert nemají mít hlavní slovo.

Důvodem je to, že nynější manažer má hluboký vhled to firemní strategie i do toho, co to pro nového manažera v jeho roli bude znamenat. Je to také o tom, jak řídit očekávání všech zúčastněných stran. Každopádně právě kvůli možným předsudkům na straně nynějšího manažera v dané pozici je třeba, aby byl proces nástupnictví institucionalizován a aby kandidáty hodnotili a kritéria stanovovali i jiní top manažeři. Tím se podaří mnoho předsudků odstínit.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Plánování nástupnictví: Jak začít a na co se soustředit (1/2)

Aktuální

Plánování nástupnictví: Jak začít a na co se soustředit (2/2)