Mluvíte jako silný lídr?

Ilustrační snímek

Odpovídající verbální projev patří k důležitým předpokladům úspěšného vůdcovství. Lídr by měl mluvit tak, aby působil silně, nikoli však arogantně, a skromně, nikoli však bázlivě. Měl by také umět správně používat humor, aby nepůsobil hloupě.

Chcete-li se dozvědět, zda mluvíte správně, stačí lépe vnímat reakce vašeho okolí. Pokud cítíte, že vás ostatní neposlouchají, nebo že působíte příliš arogantně, je třeba se zlepšit. Jak? Server The Fast Track doporučuje následující kroky pro zlepšení komunikace na pozici lídra.

1. Nevymýšlejte si

Sdílejte se svými podřízenými co nejvíce informací. Pokud však jde o výjimky, o kterých mluvit nesmíte, nemluvte o nich. Prostě řekněte: „O tom bohužel nemohu mluvit.“ Je to mnohem lepší než se jakkoli vymlouvat.

2. Pozor na přílišné nadšení

Pokud budete neustále opakovat slova jako „skvělý“, „neuvěřitelný“ nebo „fantastický“, nikdo nepozná, kdy chválíte něco, co je opravdu výjimečné.

3. Nemluvte jako na střední škole

Lídr by měl svými slovy vyzařovat důvěryhodnost. Dávejte si proto pozor, abyste se zaměstnanci či zákazníky nemluvili stejným stylem jako s kamarády kdysi na škole. Patří sem například dovětek „Že jo?“ za každou druhou větou, příliš mnoho „takže“ nebo hodnocení „hustý“.

4. Buďte rozhodní

Nepoužívejte slova, která ukazují, že si nejste jisti tím, co říkáte. Patří sem výrazy jako „nějaký“, „tak trochu“, „svým způsobem“ apod. Mluvte co nejkonkrétněji.

5. Pozor na nejasné „ale

Zaměstnanec by od vás neměl slyšet věty jako: „Pracujete dobře, ale chce to zlepšit.“ Zní to totiž stejně, jako byste mu říkali, že pracuje špatně. Raději popište, co konkrétně je dobré a co špatné.

6. Mluvte srozumitelně

Artikulujte, mluvte dostatečně pomalu a nahlas. Slyšíte-li opakovaně žádosti o zopakování svých slov, pravděpodobně mumláte nebo neumíte pracovat s hlasitostí. U posluchačů to budí dojem nejistoty a arogance.

7. Pozor na neznámá slova

Omezte žargon na minimum. I v tomto případě platí, že když vám zákazník či zaměstnanec nebude rozumět, okamžitě začnete působit arogantně a ztrácet čas obou stran.

8. Mluvte zdvořile

Nezapomínejte na „děkuji“ a „prosím“. Nechte druhé domluvit, než začnete říkat, co si myslíte vy. Učte se aktivně naslouchat.

-kk-

Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog
Zobrazit přehled článků ze zdroje QuickBase Blog - The Fast Track