Klíčové schopnosti těch nejlepších mentorů

Ilustrační snímek

Jaký typ osoby byste měli být, abyste se mohli stát skvělým mentorem? Co byste měli dělat? Jaké chování se v této roli ukazuje jako nejvhodnější? Řiďte se následujícími tipy, které nabízí web management.about.com.

Naslouchání – nejvyšší forma respektu

Skvělí mentoři jsou vždy zcela „přítomni“. Mají skutečný zájem o své svěřence a jsou velice soustředění. Nedělá jim problém věnovat celou pozornost svěřencům, a tak na schůzkách s nimi vypínají mobilní telefon a zavírají dveře. Proto jsou pokládáni za skvělé posluchače – když jste totiž pro někoho zcela zde, je pečlivé naslouchání to, co je nejlépe poznat. Tato dovednost je proto také často používána právě proto, aby ujistila o tom, že je dotyčnému věnována plná pozornost. Pozná se to na očním kontaktu, řeči těla a ostatních neverbálních projevech. Mentoři si uvědomují, že někdy jejich svěřenci prostě stačí to, že ho někdo vyslyší a pochopí.

Jak je důležité míti otázky

Skutečně dobří mentorové neposkytují jen dobré rady a tipy. Když je to potřeba, umějí se zeptat na skutečně relevantní otázky, které posunou celou situaci dál. Takové otázky pomohou mentorovaným srovnat si myšlenky a navedou je k tomu, jak si udělat ve věcech jasno. Pokládáním otázek tak dobří mentorové přispívají k řešení problémů. A také tak někdy mají šanci něco se od svých svěřenců přiučit.

Mentoři dodržují sliby

Setkání s mentorem obvykle skončí stanovením seznamu úkolů, které mají být zpracovány. Mentor by měl umět vše sumarizovat a potom jasně určit, kdo udělá co a dokdy to udělá. Na začátku příštího setkání si pak mentor i mentorovaný navzájem podají hlášení. Mentor tak působí jako vzor pro osobní zodpovědnost. Proto také bude zarmoucen v případě, kdy jeho svěřenec své úkoly nesplní. Dobrý mentor pak dá jasně najevo, že vypracování smluvených úkolů je nezbytné pro to, aby mentorování mohlo i nadále pokračovat.

Vyprávějí příběhy

Jsou dobří posluchači, ale také jedineční vypravěči. Nepřehánějí to s nimi, ale občas nějaký ten dobrý příběh řeknou. Vědí, že jeden příběh je na jedno setkání tak akorát.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management