Jak se stát úspěšným leaderem aneb Leadership v 15 bodech (1/2)

Leadeři dělají správné věci, zatímco manažeři dělají věci správně.

Pavel Makovský, LIGS University

Nejlepší leader je ten, jehož existenci si lidé sotva uvědomují.

Horší je, když se jím ostatní nekriticky řídí. Nejhorší je, když jím ostatní opovrhují. Když lidi nebudete ctít, nebudou ctít oni vás.

Dobrý leader mluví málo, a když dokončí svůj úkol, všichni kolem si řeknou: Tohle jsme udělali my. Tento cíl jsme splnili my.

Lao’c, 6. století př. n. l., jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie

1. Je rozdíl mezi managementem (řízením) a leadershipem (vedením)?

 • Leadership je pouze jednou částí managementu.
 • Manažer nemůže být pouze leader. Musí mít také formální autoritu, aby byl efektivní.
 • Řízení a vedení jsou dva různé způsoby organizování lidí. Manažer využívá formální, racionální metody, zatímco leader využívá vášeň a emoce.

2. Jaká je hlavní role leadera?

 • Zajistit, aby cíle organizace byly naplněny, a to za pomoci přesvědčování následovníků. Důležitá je motivace následovníků v počátečních fázích, aby práci udělali, a v pozdějších fázích při oceňování u těch, kteří dosáhli požadovaného výkonu. Stejně tak je ale potřeba vyvodit důsledky pro ty, kteří požadovaného výsledku nedosáhli, aby věděli, že se při příštím úkolu musejí více snažit.
 • Jakmile je cíl stanoven, leader přebírá roli, která spočívá v zajištění úspěšného dosažení cíle.
 • Další zásadní role leadera je zastupování organizace a spojení s vnějším světem za účelem získání nezbytných zdrojů pro realizaci cílů, a to i opakovaně.
 • Pokud je třeba, leader musí bránit celistvost organizace.

3. Jaké jsou další role leadera?

 • Nebránit se výzvám. Právě naopak – vyhledávejte náročné příležitosti, riskujte, učte se z chyb svých i z chyb ostatních.
 • Inspirovat ostatní, aby se spojili a shodli se na novém cíli – přemýšlejte o budoucnosti, vytvořte společnou vizi a povzbuzujte ostatní k účasti na ní.
 • Pomáhat ostatním jednat — pomáhejte ostatním spolupracovat, vytvořte společné cíle a budujte důvěru, pomozte jim rozvíjet jejich dovednosti a talent.
 • Být příkladem — chovejte se způsobem, který je v souladu s hodnotami organizace a pomozte ostatním dosahovat i malých výher, které je motivují, zejména pokud daného cíle nelze dosáhnout rychle.
 • Povzbuzovat ostatní — oceňujte přispění každého jednotlivce k naplnění cíle.

4. Jaké jsou charakteristiky úspěšného leadera?

 • Osobnostní rysyodhodlání, emoční stabilita, takt, sebevědomí, osobní integrita, jedinečnost a kreativita.
 • Intelektuální schopnosti soudnost, vědomosti, komunikační schopnosti.

5. Jak je pro leadera důležitá věrnost a oddanost jeho týmu?

Leadři jsou většinou citliví lidé. Znají svůj tým a vytvářejí v něm pocit vzájemné důvěry.

Pracovní týmy jsou často více loajální leaderovi než manažerovi. Tato loajalita je vytvořena leaderem, který přebírá odpovědnost v nejrůznějších případech, jako je například:

 • Vezme na sebe zodpovědnost v případě, že se určitý cíl nepodaří naplnit.
 • Oslavuje i menší úspěchy pracovního týmu, a tím ostatní motivuje ke splnění dalších dílčích úkolů.

6. Leadeři se rodí, nebo se formují?

Existují dva pohledy na otázku, jak se stát úspěšným leaderem. Následující charakteristika vám odhalí, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

 • Tradiční pohled - Leadeři jsou jako „mytické postavy“ oddělené od zbytku lidstva a zmocněné záhadnou vlastností, která uhlazuje cestu k jejich nevyhnutelnému úspěchu. Pokud se jako leader nenarodíte, je jen málo věci, které můžete udělat pro to, abyste se jím stal.
 • Moderní pohled - Díky trpělivosti, vytrvalosti a pracovitosti můžete být i vy velmi efektivní a úspěšný leader.

Dobří leadeři se utvářejí a formují, nerodí se - pokud máte dostatečnou vůli, můžete se i vy stát leaderem. Dobří leadeři se vyvíjejí díky nikdy nekončícímu procesu vzdělávání, tréninku a získávání zkušeností.

7. Jaký je účel leadershipu?

Leadership je způsob motivování týmu. Umožňuje mu dosáhnout stanovených cílů. Také zahrnuje odpovědnost za tým jako celek.

8. Jakých pět hlavních kroků vám pomůže stát se efektivním situačním leaderem?

 • Uvědomte si, na jaký úkol se chcete soustředit a s jakým pracovníkem nebo týmem musíte spolupracovat. Ptejte se: „Jaký úkol chci splnit?“
 • Jasně specifikujte požadovaný výkon, který chcete, aby daný pracovník dosáhl. Ptejte se: „Jaký je požadovaný výkon ve vztahu ke stanovenému úkolu?
 • Určete kompetence pracovníka ve vztahu k tomuto konkrétnímu úkolu. Ptejte se: „Má tento pracovník nezbytné znalosti a dovednosti spolu se sebedůvěrou a motivací pracovat na potřebné úrovni?
 • Zvažte vhodný styl vedení pro daného pracovníka. Ptejte se: „Jak poskytnu správný druh vedení a potřebné množství informací, pokynů a podpory danému pracovníkovi pro splnění úkolu?
 • Začněte s vybraným stylem vedení a přizpůsobujte jej podle toho, jak se plnění úkolu a výkon pracovníka vyvíjí. Ptejte se: „Kdy je nezbytné snížit či naopak zvýšit množství pokynů pro daného pracovníka, aby byl úkol efektivně a správně splněn?

9. Jaká jsou nejdůležitější slova efektivního leadershipu?

 • Šest nejdůležitějších slov leadershipu: Musím se přiznat, udělal jsem chybu.
 • Pět nejdůležitějších slov leadershipu: Odvedl jste velmi dobrou práci.
 • Čtyři nejdůležitější slova leadershipu: Jaký je váš názor?“
 • Tři nejdůležitější slova leadershipu: Mohl byste prosím…“
 • Dvě nejdůležitější slova leadershipu: Děkuji vám.“
 • Nejdůležitější slovo leadershipu: My“
 • To nejméně důležité slovo leadershipu:

10. Jaký je úspěšný leader?

 • Férový
 • Respektuje ostatní
 • Organizovaný
 • Spolehlivý
 • Zajímá se o práci
 • Vydává ze sebe to nejlepší
 • Není emotivní
 • Je sebevědomý
 • Je diplomat
 • Je přístupný
 • Používá pozitivní řeč těla
 • Používá pozitivní tón hlasu
 • Nekritizuje ostatní
 • Umí vybrat správnou chvíli pro diskuzi
 • Příliš se neptá
 • Je si vědom potřeb členů týmu a jejich rozdílnosti
 • Umí vysvětlit svůj pracovní styl a proč je úspěšný

V druhé části článku se zaměříme na to, jak se stát uznávaným leaderem a jaké jsou dovednosti efektivního leadera. Představíme si deset základních principů leadershipu podle Jacka Welche a výroky dalších slavných osobností o leadershipu. Nakonec si shrneme, jaké závěry plynou z poznatků o leadershipu.

Články v sérii

Aktuální

Jak se stát úspěšným leaderem aneb Leadership v 15 bodech (1/2)

Aktuální

Jak se stát úspěšným leaderem aneb Leadership v 15 bodech (2/2)