Jak se stát úspěšným leaderem aneb Leadership v 15 bodech (2/2)

V první části článku jsem si vysvětlili rozdíl mezi managementem (řízením) a leadershipem (vedením). Představili jsme si hlavní a další role leadera, účel leadershipu. Dozvěděli jsme se, co činí leadera úspěšným a odpověděli na otázku, zda se leadeři rodí, nebo se formují.

Pavel Makovský, LIGS University

Dnes se zaměříme na to, jak se stát uznávaným leaderem a jaké jsou dovednosti efektivního leadera. Představíme si deset základních principů leadershipu podle Jacka Welche a výroky dalších slavných osobností o leadershipu. Nakonec si shrneme, jaké závěry plynou z poznatků o leadershipu.

11. Jak se stát uznávaným leaderem?

 • Zacházejte s každým zaměstnancem tak, jak byste chtěl, aby bylo zacházeno s vámi.
 • Upřímně se zajímejte o ostatní.
 • Každý spolupracovník je v něčem výjimečný a je s ním tak zacházeno.
 • Jděte příkladem.
 • Používejte svou „MOC“ uvážlivě.
 • Buďte zásadoví.
 • Podporujte spolupráci budováním atmosféry důvěry.
 • V případě selhání kteréhokoli spolupracovníka se zeptejte sami sebe, kde se stala chyba.
 • Říkejte „MY”, nikoli „JÁ“ nebo „TY”.
 • Poznejte svůj tým a jednotlivé osobnosti.
 • Udržte rozhodování na profesionální úrovni, nikdy nepřecházejte do roviny osobní.
 • Důležitý je váš celkový vzhled, tzn. jak vypadáte, jak se oblékáte, jak se cítíte a jak na vás reagují ostatní, jak mluvíte, řeč těla a tón hlasu.

Celý váš postoj a chování ukazuje, jestli jste profesionál a skutečný leader.

12. Jaké jsou dovednosti efektivního leadera?

Leadership je bezpochyby především o chování vůči ostatním. Lidé obecně usilují o to, aby byli svými podřízenými vnímáni jako leadeři.

 • Integrita – je tím nejdůležitějším požadavkem. Bez integrity všechno ostatní nic neznamená. Pokud se ostatní na vás nemohou spolehnout a nevědí, co od vás mohou čekat, nemůžete se nikdy stát úspěšným leaderem.
 • Emoční vyspělost – nikdy na ostatní nebuďte nepříjemní – žádný křik nebo stížnosti, i když jste vyvedeni z míry nebo naštvaní.
 • Vedení příkladem – vždycky jste vidět, že pracujete více a odhodlaněji než kdokoli jiný.
 • Pomoc – buďte svým lidem po boku, když to potřebují.
 • Férovost – zacházejte s každým rovně a po zásluze.
 • Řešte špatné nebo neetické chování důrazně a jasně.
 • Poslouchejte, opravdu porozumějte lidem a dejte jim to najevo (to neznamená, že musíte s každým souhlasit – pochopení a souhlas jsou dvě rozdílné věci).
 • Vždy převezměte zodpovědnost a vinu za chyby podřízených.
 • Vždycky projevte uznání ostatním při vašem úspěchu.
 • Nikdy se nepovyšujte.
 • Kryjte svým lidem záda a podporujte je.
 • Buďte rozhodní, ale ať je znát, že děláte férová a vyrovnaná rozhodnutí.
 • Ptejte se na názor ostatních, ale zůstaňte neutrální a objektivní.
 • Buďte upřímní, ale citliví při předávání špatných zpráv nebo kritiky.
 • Vždy udělejte to, co řeknete, že uděláte – plňte své sliby.
 • Vytrvale pracujte, abyste se stali expertem v tom, co děláte.
 • Podporujte své lidi v růstu.
 • Vždy zdůrazňujte to pozitivní.
 • Usmívejte se a povzbuzujte ostatní, aby se bavili a byli šťastní.
 • Vypněte – zbořte bariéry a svůj závazek leadershipu – dovolte sobě i ostatním, abyste se vzájemně poznali.
 • Dělejte si poznámky a udržujte dobré záznamy.
 • Plánujte a prioritizujte.
 • Dobře spravujte svůj čas a pomozte s tím i ostatním.
 • Zahrňte ostatní do svých myšlenkových procesů, zejména při řízení změn.
 • Čtěte dobré knihy a nechte si poradit od dobrých lidí.

13. Deset základních principů leadershipu podle Jacka Welche

 1. Existuje jen jedna cesta – ta přímá; určuje tón a ráz organizace.
 2. Buďte otevření tomu, co kdokoliv a kdekoliv může nabídnout; přeneste učení do celé organizace.
 3. Dosaďte správné lidi na správná místa – je to důležitější než vytváření strategie.
 4. Neformální atmosféra je konkurenční výhodou.
 5. Ujistěte se, že každý se počítá a je si toho vědom.
 6. Odůvodněná sebedůvěra vítězí – nejlepší opravdový projev sebedůvěry je upřímnost.
 7. Obchod musí být také zábavný – oslavy úspěchů slouží jako energizační prvek.
 8. Nikdy nepodceňujte toho druhého.
 9. Pochopte, kde je skutečná přidaná hodnota a dosaďte tam své nejlepší lidi.
 10. Rozpoznejte, kdy se vměšovat a kdy to nechat být – to je čistý instinkt.

14. Leadership slovy známých osobností

 „Leadership je umění, jak získat další, aby dělali něco, co chcete, protože to sami chtějí.“

 • Dwight D. Eisenhower, americký pětihvězdičkový generál a 34. prezident Spojených států amerických

Příležitosti nejsou nabízeny. Musí se o ně bojovat a pracovat pro ně. Tohle si žádá vytrvalost a odvahu.“

 • Indíra Ghándí, indická politička, bývalá předsedkyně indické vlády

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“

 • Tomáš Baťa, podnikatel, zakladatel obuvnické firmy Baťa

Porážka – Já neznám význam tohoto slova!“

 • Margaret Thatcher, britská politička, bývalá předsedkyně britské vlády a Konzervativní strany

Lidé se ptají na rozdíl mezi vůdcem a šéfem. Vůdce pracuje otevřeně a šéf ve skrytu. Vůdce vede a šéf řídí.“

 • Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států amerických

Sen je jenom sen. Cíl je sen s plánem a termínem.“

 • Harvey Mackay, známý motivační autor a řečník se zaměřím na business

Šest věrných mužů slouží mi. Vše, co vím, od nich mám. Jejich jména jsou Co, Kdo, Kdy a Proč a Jak a Kam.“

 • Rudyard Kipling, britský spisovatel, novinář a básník, první britský nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1907

Chválím hlasitě. Viním jemně.“

 • Kateřina Veliká, ruská carevna

Za každým schopným člověkem je vždycky ještě jeden schopný člověk.“

 • staré čínské přísloví

15. Jaké závěry plynou z poznatků o leadershipu?

Leadership vidí a vytváří vizi lepší budoucnosti; přivádí vizi této budoucnosti k životu, věří ji a zajišťuje zdroje pro její naplnění.

Dobrý leadership znamená napojení a angažovanost se správnými lidmi, klíčovými obchodními partnery, zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a pochopení strategického prostředí. Znamená vytvoření vize budoucnosti a nalézání cest, jak se tam dostat.

Leadership je o strukturalizaci a zajišťování zdrojů organizace. Je o budování značky, inspirování ostatních, o vytváření hodnot a standardů, na základě kterých jednat.

Leadership znamená být mistrem změny a inovace při zachování konečného cíle.

Leadership také znamená, že musíte jednat, když čelíte nejasnostem nebo nejistotě, musíte dělat těžká rozhodnutí a převzít za ně plnou zodpovědnost.

Držím vám v nelehké cestě se stát efektním a úspěšným leaderem palce!

Články v sérii

Aktuální

Jak se stát úspěšným leaderem aneb Leadership v 15 bodech (1/2)

Aktuální

Jak se stát úspěšným leaderem aneb Leadership v 15 bodech (2/2)