Firemní kultura jako záležitost nejvyššího vedení (1/2): Nechybí povědomí, ale činy

Zdravá firemní kultura je nezbytná pro dosažení dlouhodobě udržitelného výkonu firmy. Díky ní jsou všechny systémy, postupy a oddělení v souladu a je mezi nimi vzájemná podpora a důvěra. Bez zdravé firemní kultury naopak existují značná rizika. Například účetní společnosti a v současné době i výrobci automobilů vědí, jak vážné důsledky může mít neetické chování.

Ilustrační snímek

Obchodní škola INSEAD však přesto nedávno zjistila, že velmi málo ředitelů a senior manažerů má jasno v tom, čeho chtějí jejich firmy dosáhnout ve věci firemní kultury.

Firemní kultura není jasnou prioritou

Bylo vyzpovídáno na 450 generálních ředitelů, finančních ředitelů, manažerů rizik a dalších vedoucích představitelů firem. 50 % respondentů se domnívá, že v nejužším vedení mají jasno, co se od firemní kultury očekává. Jedna třetina však pocit jasného cíle nemá, nebo o tomto tématu postrádá diskusi. Pouze 20 % uvedlo, že kultura je při zasedání nejvyššího vedení firmy plně zvažována. Naproti tomu celých 40 % se domnívá, že kultuře není věnován dostatek času.

Zásadní dvojice témat, o nichž se v nejvyšším vedení diskutuje, je vždy strategie a finanční výkonnost – firemní kultura je třetí. Když se o kultuře diskutuje, lidé si většinou dobře uvědomují, že toto téma je propojeno s celkovou strategií. Cílem změnových iniciativ a programů zaměřených na firemní kulturu pak bývají zaměstnanci a zvýšení jejich motivace a produktivity.

Manažeři vědí: Bez kultury sebelepší strategie neuspěje

Ředitelé si plně uvědomují, že výkonnost firmy úzce závisí na podnikové kultuře. Pokud jde o ovlivňování kultury, vrcholoví manažeři se obecně domnívají, že by sami měli stanovit správný příklad a že generální ředitel by měl požadovanou kulturu podporovat bezpodmínečně.

Členové představenstev i jiní vrcholoví manažeři toto všechno dobře vědí. Jenže zde existuje velká mezera mezi věděním a činy. Povědomí o potřebě podporovat zdravou kulturu je vysoké, chybějí však efektivní praktické kroky.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Firemní kultura jako záležitost nejvyššího vedení (1/2): Nechybí povědomí, ale činy

Aktuální

Firemní kultura jako záležitost nejvyššího vedení (2/2): Sladění kultury a strategie