Firemní kultura jako záležitost nejvyššího vedení (2/2): Sladění kultury a strategie

Silná firemní kultura podporuje etické jednání, může velmi podpořit úsilí o hledání inovací a značně určuje celkový výkon společnosti. Důležité je mít dobře nastavené také firemní hodnoty, firemní poslání a obecně mít ve společnosti dobrou atmosféru.

Ilustrační snímek

V předchozím článku jsme zjistili, že v případě firemní kultury často existuje nesoulad mezi tím, co vrcholoví manažeři vědí a jak se chovají v praxi. Proto se dnes podíváme na to, co by se mělo změnit.

Začněte otázkami

Jaké interakce, chování a data lze ve vaší firmě pozorovat? Možná, že představenstvo nebo tým nejvyšších manažerů probírá na poradách příliš mnoho témat. Nejúspěšnější týmy top manažerů mají schopnost sebereflexe. Před zasedáním a po zasedání se setkávají, aby se společně zamysleli nad tím, co by se mimo obvyklé záležitosti ještě mělo prodiskutovat. Pocity a odpozorované skutečnosti jsou při těchto setkáních sdíleny a mohou tak signalizovat hlubší problém dostatečně brzy, vysvětluje článek na webu obchodní školy INSEAD.

Kultura by měla být přesunuta na nejvyšší úroveň, tj. převzata od HR oddělení. Top manažeři by se měli zásadně podílet na formulování firemních hodnot a norem. Provádění průzkumů a organizování programů podporujících žádoucí firemní kulturu, to vše je velmi důležité. Není-li kultura optimální, nejvyšší manažeři si musejí udělat jasno v tom, co od ní chtějí. Bez toho se nemohou o změnu firemní kultury snažit.

Častá úskalí

Otázky kultury by neměly být řešeny jen povrchně. Když se věci příliš zjednoduší, nebo se všechno úsilí zaměří jen na zavedení nových pravidel, předpisů a politik, výsledek se obvykle nedostaví. Pokud chybí autenticita, zaměstnanci nebudou žádnou změnovou iniciativu brát vážně.

Všichni top manažeři musejí dobře chápat, jaká je v jejich organizaci atmosféra. Současný stav by měl být vyhodnocen na základě měřitelných údajů. Jasnou prioritou pak bude sladění kultury a strategie. Kultura by měla být také pravidelnou součástí diskusí o řízení rizik.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Firemní kultura jako záležitost nejvyššího vedení (1/2): Nechybí povědomí, ale činy

Aktuální

Firemní kultura jako záležitost nejvyššího vedení (2/2): Sladění kultury a strategie