Efektivnímu řešení problémů se můžete naučit

Ilustrační snímek

Gopas rozšiřuje nabídku školení manažerských dovedností o nový certifikovaný kurz metodiky Kepner-Tregoe, která je považována za standard pro řešení kritických situací napříč obory.

Údělem manažerů a klíčových odborníků je rozhodovat a řešit problémové situace. K tomu je možné přistupovat intuitivně, řešení složitých a komplexních problémů ale vyžaduje nemalé znalosti a zkušenosti. Navíc manažeři a specialisté s velkou rozhodovací pravomocí potřebují zvládat tlaky na zvyšování efektivity práce a výkonnosti jako takové, takže by měli umět rychle identifikovat příčiny vzniklých problémů a nacházet jejich účelná řešení. Dobří lídři také předvídají potenciální problémy, předcházejí jim, a pokud již problémy nastanou, vyřeší je s minimálními negativními dopady na podnikání. Za standard pro řešení široké škály kritických situací je považována metodologie Kepner-Tregoe, která nyní rozšiřuje nabídku kurzů Počítačové školy Gopas.

„Problémy byly, jsou a budou, bohužel většina lidí na problém spontánně reaguje panikou,“ říká Martin Vitouš, lektor počítačové školy Gopas. „Abychom je z té paniky co nejrychleji dostali, potřebujeme mít po ruce vhodný nástroj. A metodika Kepner-Tregoe je právě tím nástrojem.

Metodika pánů Charlese H. Kepnera a Benjamina B. Tregoe učí osvojit si systematický přístup k řešení problémů a dá se charakterizovat jako sada procesů pro identifikaci problémů, analýzu jejich příčin, určení priority možných řešení a finální rozhodnutí. Tato metoda údajně pomohla zachránit NASA astronauty mise Apollo XIII, což bylo názorně ukázané i ve stejnojmenném filmu s Tomem Hanksem.

Kromě odborných školení z oblasti IT správy, bezpečnosti a počítačových dovedností se orientujeme i na oblast manažerských dovedností,“ říká Jan Dvořák, ředitel počítačové školy Gopas. „Díky tomu, že jsme se stali partnerem společnosti ITpreneurs, manažerům a klíčovým odborníkům s rozhodovací pravomocí můžeme nyní nabídnout autorizovaný kurz metodiky Kepner-Tregoe Foundation, která se používá jak v oblasti projektového řízení, tak při řešení problémů obecně. Naše kurzy této metodiky jsou unikátní, protože se jako školitel v oblasti IT zaměřujeme převážně na zvládnutí praktických úloh a projektů v této oblasti.

V oblasti IT se dá tato metoda velmi dobře použít v rámci procesů jako je incident management, problém management a řízení technický změn, ať už jsou navržené podle ITILu, COBITu nebo jiné metodiky. V oblasti řízení projektů je tato metoda doporučená v podstatě všemi hlavními standardy, jako je PMBOK od PMI, IPMA nebo PRINCE2. Metoda má ale obecnou platnost, využívá se i mimo IT a dá se použít při řešení jakýchkoli organizačních problémů a v rámci všech typů projektů různých velikostí.

Kepner-Tregoe Foundationje dvoudenní kurz a je vhodný především pro ty, kteří se zabývají analýzou problémů, často pod tlakem a v časové tísni: projektovým manažerům, vlastníkům IT procesů, incident a problem manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří se zabývají komplexními problémy. Frekventanti kurzů se naučí pomocí analýzy příčin najít skutečný původ problému a na jeho základě identifikovat možná řešení. Dále zjistí, jak účelně prioritizovat a rozhodovat se ve složitém a komplexním prostředí. Jednotlivé postupy budou rozebrány krok za krokem, součástí kurzu bude i návod, jak je zapojit do každodenní práce. Součástí kurzu je mezinárodně uznávaná certifikační zkouška Kepner-Tregoe Foundation.

Více informací o kurzu a termínech na www.gopas.cz/kurzy/KETREF