5 pilířů vítězného týmu (2/2)

V první části článku jsme si představili model PIKES jako způsob, jak vytvářet úspěšný tým, a stručně si představili jednotlivé prvky tohoto modelu. Dnes se zaměříme na tyto prvky z pohledu managementu. Čemu byste měli věnovat zvláštní pozornost při hledání nových členů týmu a čemu později, když už je tým vytvořen?

Purpose (smysl, účel)

Někteří lidé si chtějí jen vylepšit životopis a při prvním náznaku krize od vás odejdou. Proto je třeba zjišťovat o uchazečích více, než uvádějí v životopisech. Nejlepší způsob je ověřování referencí. Po přijetí by noví členové měli dostat prostor pro diskusi a rozvoj svých osobních myšlenek tak dlouho, než se dostanou do souladu s celkovými cíli týmu.

Integration (integrace)

Spolupráce nemusí vždy fungovat perfektně, což může vést k individuálním selháním způsobeným nedostatkem komunikace a někdy i zlými úmysly. Pokud tomu chtějí manažeři předejít, musejí se postarat o zapojení všech členů a brát vážně veškerou zpětnou vazbu. Potenciální problémové jedince je třeba odhalit včas. Sledujte varovné signály, zejména výmluvy typu „Ale já jsem to nevěděl...

Knowledge (znalosti)

V týmu může být osoba, která pouze plní příkazy bez toho, aby sama přispěla něčím originálním, nebo někdo, koho důležité zúčastněné strany považují za nekompetentního. Chcete-li tomu předejít, výběr členů týmu by neměli zajišťovat jen náboráři, ale také odborníci z daného týmu, kteří dokáží posoudit odborné dovednosti uchazečů. Manažeři by však i přesto měli sledovat nedostatky svých lidí a zajistit případná školení.

Ecosystem (ekosystém)

V týmu by neměl být nikdo, kdo znepříjemňuje atmosféru při jednání s vedením nebo s veřejností. Proto je třeba hledat uchazeče s předchozími kladnými zkušenostmi z dané oblasti. I zde platí, že byste měli tým pravidelně sledovat a případně zajistit školení měkkých dovedností.

Self (vlastní osoba)

Člen, který nedokáže čelit stresu bez toho, aby vybuchoval, poškozuje harmonii celého týmu. Do týmu by proto měli být přijímáni jen lidé s vysokou mírou povědomí o svém vlastním chování.

Model PIKES lze uplatnit nejen při budování týmu, ale i v rámci osobního a profesního rozvoje každého jednotlivce. Když to stručně shrneme, „smysl“ znamená sladění ambicí s jednáním, „integrace“ je interakce s ostatními, „znalosti“ představují neustálé zlepšování, „ekosystém“ je profesní vnímání jednotlivce a „vlastní osoba“ je porozumění vlastním emocím. Ať už tedy PIKES použijete pro řízení týmu nebo osobní rozvoj, je to koncept, který představuje proces neustálého zlepšování.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard

Články v sérii

Aktuální

5 pilířů vítězného týmu (1/2)

Aktuální

5 pilířů vítězného týmu (2/2)