5 pilířů vítězného týmu (1/2)

Získali jste dostatek prostředků na to, abyste zavedli velmi dobře navržený business model. Co by se mohlo pokazit? Minimálně byste měli vědět, že startupy i zavedené firmy musejí věnovat patřičnou pozornost nejen byznysu, ale také složení svých týmů a schopnosti jejich členů pracovat společně efektivně. Jak?

Profesor švýcarské IMD Business School Marco Mancesti navrhuje v zajímavém článku na serveru changeboard.com metodu pro zajištění harmonie v týmu s názvem PIKES – Purpose, Integration, Knowledge, Ecosystem, Self. V této první části článku si popíšeme jednotlivé prvky tohoto modelu.

Purpose (smysl, účel)

Jde o individuální motivaci členů týmu. Smysl společné práce může být v různých případech různý, vždy však musí existovat. Týmu by jinak hrozil rozpad, jakmile nastane nějaká krize.

Integration (integrace)

Členové týmu musejí vědět, co je drží pohromadě. Zvláště je důležité, aby to ocenili nově příchozí členové. Mohou to být konkrétní pravidla nebo obecně přijímané, avšak nesepsané, kulturní normy a hodnoty.

Knowledge (znalosti)

Zaměstnanci samozřejmě musejí znát technickou stránku své práce, musejí však také být schopni přicházet s inovacemi a hledat originální řešení problémů. Týmy, kterým chybí představivost, budou mít problémy při řešení složitých situací.

Ecosystem (ekosystém)

Zaměstnanci by měli být schopni vnímat nejen tým, ale i širší souvislosti své práce. Především jde o firmu jako takovou a o příslušnou část firmy, v níž pracují. Posílí to stabilitu týmu a celkovou spolupráci.

Self (vlastní osoba)

Tomuto aspektu se dostává méně pozornosti, než by si zasloužil. Přitom je zcela zásadní, aby členové týmu chápali své emoce a dokázali adekvátně zvládat stres. Pokud to nedokáží, všechny výše uvedené pilíře týmu mohou být ohroženy.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard

Články v sérii

Aktuální

5 pilířů vítězného týmu (1/2)

Aktuální

5 pilířů vítězného týmu (2/2)