Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel – ověřování dat II

minulém článku jsme si popsali a naučili se základní principy a možnosti Ověřování dat (karta Data – Ověření dat). Nyní budeme v tomto tématu pokračovat.

Ilustrační snímek

Styl chybového hlášení

Minule jsme si ukázali, že zapsáním nesprávné (nepovolené) hodnoty do buňky se nám zobrazí chybové hlášení a námi zapsaný nesprávný text nám do buňky Excel nedovolí zapsat:

Není tomu tak vždy. Je tomu pouze tehdy, pokud máme na třetí kartě v nastavení „Chybové hlášení“ zvolenou hodnotu Stop. Pokud ovšem zvolíme jinou možnost, výsledek nesprávně zapsaného údaje může být jiný:

 Volba Varování

 

Výsledek chybového hlášení je následující volba:

Mohu tedy pokračovat v zápisu nesprávné hodnoty, pokud to vědomě potvrdím, a Excel mne pustí dál.

Volba Informace

 V tomto mně Excel pouze oznámí, že tam píšu, co nemám, a pustí mne dál:

 

Možnost povolení zápisu: Vlastní

Uvedená volba je určena pro výpočty, které ovlivňují dané pole, kam chceme zapsat příslušnou hodnotu. Takže pokud bychom do příslušné buňky zapsali hodnotu takovou, že by daný vzorec nesplnil danou podmínku (například by byla hodnota v zapisované buňce větší než dvojnásobek buňky A1), tak se nám opět zobrazí chybové hlášení a hodnotu do buňky nám Excel nedovolí zapsat.

Příklad si ukážeme na následujícím

Do buňky A1 mohu zapsat pouze číslo, které je minimálně dvojnásobkem hodnoty v buňce A2:

  1. Do buňky A2 zapíšu libovolné číslo (například 25)

  2. Do buňky A1 nastavím ověření dat – Vlastní

 

Výsledkem je v tomto případě, že do buňky zapíšu čísla větší než 25*2.

Druhý příklad

  • Do buňky chci zapsat číslo, které je minimálně dvojnásobkem hodnoty v buňce A2, a současně musí být menší než 1000.

  • Zápis vzorce do pole vlastní bude: =A(A1>A2*2;A1<1000)

 

Vyzkoušejte si sami...

Články v sérii

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 1) - Ochrana souborů

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 2) - Uzamknutí buněk

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 3) - Zamknutí sešitu

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 4) - Zamknutí více oblastí v sešitu pod heslem

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel - ověřování dat

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel – ověřování dat II