Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Nahrazování dat v Excelu

Během zpracovávání informací v sešitu můžete narazit na nutnost nahrazení určitých dat jinými…

Office 365 vs. klasický kancelářský balík MS Office: Znáte rozdíly?

Firmy i jednotlivci poslední dobou využívají tzv. předplatné Office známé pod názvem Office 365, a …

Použití automatických filtrů v seznamech v Microsoft Excel

MS Excel může pracovat s velkými tabulkami, které svojí tabulkovou strukturou připomínají databáze –…

Práce s listy v Microsoft Excel

Při spuštění tabulkového editoru MS Excel se standardně zobrazí nový sešit s jedním listem. Toto…

Hypertextové odkazy v Microsoft Excel

I při práci s Excelem jste již určitě potřebovali nebo zajisté budete potřebovat odkázat na jiné…

Hledání zpětného řešení v Microsoft Excel

Setkali jste se již někdy se vzorcem, ve kterém znáte výsledek a neznámou je proměnná? Ve škole…

Využití nástroje Citlivostní analýzy – Tabulka dat v Microsoft Excel

Nástroj Tabulka dat může usnadnit analýzu výsledků vzorců a funkcí při změně jedné nebo dvou…

Matematické funkce v Microsoft Excel

Cílem tohoto článku je představit jednotlivé skupiny matematických funkcí, které program MS Excel…

Rozdělení textu v Microsoft Excel do více sloupců

Při úpravách sešitu bývá někdy zapotřebí rozdělit údaje zapsané původně v jednom sloupci do dvou…

Výpis 19 z celkem 228