Jak chránit data v Microsoft Excel (část 3) - Zamknutí sešitu

V minulých článcích jsme si popsali postup, jak si zaheslovat vaše excelovské soubory při ukládání, a jak funguje zamykání buněk uvnitř listu. Nyní si popíšeme uzamknutí práce s listy a zajištění listů proti přístupu.

Ilustrační snímek

Zamknutí sešitu není uzamknutí buněk všech listů proti zápisu, jak se většina domnívá (buňky listů se musí nastavovat a zamykat na každém listu zvlášť). Je to jednoduchý způsob jak zabránit, aby mohl kdokoliv jakkoliv manipulovat s listy. Zakážete tím kopírovat a přesouvat listy, vkládat a odstraňovat listy a skrývat/zobrazovat listy. Jednoduše řečeno, kromě prohlížení s listem nic neuděláte, a v případě skrytého listu nemáte žádnou možnost zjistit, že ten list vůbec existuje.

Ale samozřejmě uvnitř těchto listů můžete psát, mazat a kopírovat jak potřebujete – buňky zamčené nejsou (pokud si je neuzamknete standardním příkazem zamykání listu – viz. minulý článek).

Jakým způsobem budete postupovat

 1. Přepnete se do listu, který chcete Zamknout proti manipulaci.

 2. Na kartě Revize zvolíte příkaz „Zamknout sešit“:

Zde nastavíte heslo (pokud chcete uzamknout pod heslem), zvolíme volby co zamknout a potvrdíme OK.

Sešit (všechny listy) jsou uzamčeny s výše popsanými vlastnostmi.

Sešit opět odemkneme příkazem „zamknout sešit“ a zapsáním příslušného hesla:

Poznámka k uzamknutí

Zamknout – Struktura

 • Zobrazení skrytých listů
 • Přesun, odstranění, skrytí nebo změna názvů listů
 • Vložení nových listů nebo List s grafem (uživatelé budou moci vkládat Vložený graf do existujícího listu).
 • Přesunutí nebo kopírování listů do jiného sešitu
 • Zobrazení zdroje dat pro buňku v datové oblasti v sestavách kontingenčních tabulek nebo zobrazení stránkového pole v samostatných listech
 • Vytvoření zprávy scénáře
 • Použití analytických nástrojů v rámci doplňku Analytické nástroje, které umožňují vložení výsledků do nového listu

Zamknout – Okno

 • Změna velikosti a umístění oken v otevřeném sešitu
 • Přesunutí, změna velikosti nebo zavření oken
 • Poznámka: Uživatelé budou moci skrýt okna nebo zrušit jejich skrytí.

 

… pokračování příště:

Nastavení více oblastí buněk pod heslem – s různými přístupy
Zajištění blokace zápisu do buněk dle kritérií (čísla, text, výčtový typ, podmínky dle vzorců...)

Články v sérii

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 1) - Ochrana souborů

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 2) - Uzamknutí buněk

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 3) - Zamknutí sešitu

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 4) - Zamknutí více oblastí v sešitu pod heslem

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel - ověřování dat

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel – ověřování dat II