Jak chránit data v Microsoft Excel (část 2) - Uzamknutí buněk

V minulém článku jsme si popsali postup, jak si zaheslovat vaše excelovské soubory při ukládání, případně další s tím související vlastnosti (ukládání záložních kopií, nastavení implicitního otevírání ke čtení…). Nyní se dostaneme k nastavení ochrany uvnitř našich tabulek – tzv. uzamknutí buněk.

Ilustrační snímek

Je to standardní způsob ochrany zápisu do buněk, kde nechcete, aby se něco přepisovalo. Princip je ten, že všechny buňky v každém listu jsou implicitně uzamknuty (tedy do nich nejde psát), ale uvedená funkce je vypnutá. Pokud funkci aktivujeme, uzamknou se všechny buňky daného listu a nelze psát do žádných buněk. Tedy nejprve musíme nastavit ty buňky, do kterých chceme psát, jako odemčené a teprve potom aktivujeme funkci zamknutí listu.

V uzamknutém listu můžeme potom psát pouze do povolených buněk. Současně v listu nelze provádět další žádné operace (např. formátování, změny šířek sloupců a řádků…) s výjimkou toho, co povolíme.

Jedinou vlastností, kterou nemůžeme uzamknout/zablokovat, je zákaz kopírování zamknutých buněk do jiné tabulky. To lze řešit nastavením vzorců jako skrytých, kdy i při zkopírování se nezkopírují vzorce, ale jen výsledky výpočtů (vzorce převedené na hodnoty).

Ukážeme si to na následujícím příkladu:

  • Otevřeme si libovolný soubor, ve kterém chceme uzamknout buňky proti přepisu.

  • Dále označíme buňky, do kterých chceme nechat povoleno psát (např. buňky s částkami v oblasti A2:E11) a pomocí příkazu Formát buněk/Zámek zrušíme volbu „Uzamknout“:

  • Následně označíme buňky, kde chceme zablokovat možné zkopírování vzorců (např. buňky F2:H12) a pomocí příkazu Formát buněk/Zámek zapneme volbu „Skrýt vzorce“:

 

Tedy máme připravenu možnost psaní do předem označených buněk a blokaci možnosti zkopírovat naše vzorce a funkce. V případě kopírování tabulky na jiný list se místo skrytých vzorců zkopírují pouze výsledné hodnoty, čímž zůstanou vzorce zachovány jako nepřístupné.

Nyní zapneme funkci zamknutí listu pomocí volby „Zamknout list“ na kartě „Revize“:

Zde si nastavíme i další vlastnosti, které chceme povolit (např. změna šířky sloupce, formátování buněk, označování buněk...) a potvrdíme OK. Pokud nechcete vkládat heslo, tak bude soubor zamknutý bez hesla.

Doporučuji zapnout možnost Formátovat sloupce, aby bylo možnost v případě zápisu velkých hodnot nebo dlouhých textů do buněk sloupec rozšířit.

Pokud zakážete „Vybrat uzamčené/otevřené buňky“, nepůjde označit žádné buňky daného listu a nepřímo tím zakážete i kamkoliv list část listu vykopírovat – tedy potom nemusíte používat příkaz na skrytí vzorců…

 

Soubor opět odemkneme příkazem Odemknout.

 

… pokračování příště:

Ochrana souboru proti manipulaci s listy.
Nastavení více oblastí buněk pod heslem – s různými přístupy.
Zajištění blokace zápisu do buněk dle kritérií (čísla, text, výčtový typ, podmínky dle vzorců…)

Články v sérii

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 1) - Ochrana souborů

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 2) - Uzamknutí buněk

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 3) - Zamknutí sešitu

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 4) - Zamknutí více oblastí v sešitu pod heslem

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel - ověřování dat

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel – ověřování dat II