Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel - ověřování dat

V minulých článcích jsme si popsali postupy, jak si různými způsoby heslovat a blokovat soubory, tabulky nebo části tabulek proti přepisu (odkazy na předchozí články v sérii najdete pod tímto článkem). Nyní si ukážeme principiálně opačnou věc – jak zajistit, aby se do daných buněk psalo pouze to, co si předem nadefinujete.

Ilustrační snímek

Například:

  • pouze celá čísla
  • pouze čísla v rozmezí od-do
  • pouze datum (a ještě například jen takové, které bylo v minulosti)
  • výčet jedné možnosti z několika (např. rozbalovací seznam, ze kterého zvolíte příslušnou možnost)
  • ...

Postup je následující

Ukážeme si jej na příkladu nastavení oblasti buněk A1:B5, aby do nich bylo možno psát pouze celá čísla z rozsahu 1 – 100)

1. Označíme příslušné buňky do bloku (A1:B5).

2. Na kartě Data zvolíme příkaz Ověření dat.

3. Zde nastavíme Povolit: Celé číslo

v rozsahu mezi 1 (Minimum) a 100 (Maximum) – viz. ukázka:

4. Dále je možno (volitelně) nastavit na záložce Zpráva při zadávání text, který se má zobrazit při vstupu kurzoru do uvedené buňky – například text: Sem piš pouze celá čísla v rozsahu 1 až 100!:

 

5. A na poslední záložce Chybové hlášení lze nastavit (opět volitelně) text, který se má zobrazit v případě chyby (pokud zapíšete do buňky to co není povoleno) – například: Zapsali jste nepovolený rozsah čísel !!:

Zde lze ještě nastavit styl – bude popsáno později.

6. Nakonec potvrdíte OK a jste hotovi.

Můžete to vyzkoušet

1. Postavte se do některé z buněk oblasti (např: B1).

2. Uvidíte zprávu při zadávání.

3. Zapíšete povolenou hodnotu (např. 55) – hodnota půjde bez problémů zapsat.

4. Zapíšete nepovolenou hodnotu (např. 1,25) – hodnota nepůjde zapsat a objeví se vám chybové hlášení:

Uvedené vám tedy funguje.

Příklad povolení zápisu výčtového typu z rozbalovacího seznamu

  • Chceme povolit psát do buněk pouze text pondělí až pátek:

Zvolíme volbu Povolit: Seznam a do pole Zdroj zapíšeme zápis:

pondělí;úterý;středa;čtvrtek;pátek

Výsledek je následující:

Druhou možností je zapsání hodnot ze seznamu do oblasti buněk a následného zápisu této oblasti do položky Zdroj:

Příklad povolení zápisu data – a to pouze takového, které již uplynulo

Použijeme zde funkci DNES – tzn., že zapsaná hodnota musí být menší než dnešní datum.

Uvedené si vyzkoušejte již sami.

Články v sérii

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 1) - Ochrana souborů

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 2) - Uzamknutí buněk

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 3) - Zamknutí sešitu

Aktuální

Jak chránit data v Microsoft Excel (část 4) - Zamknutí více oblastí v sešitu pod heslem

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel - ověřování dat

Aktuální

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel – ověřování dat II