Jak firemní kultura ovlivňuje motivaci zaměstnanců?

Mohou manažeři inspirovat členy svého týmu tak, aby je práce bavila? Otázka by však neměla znít, jestli to dokážou, ale „jak“ to provedou či případně co se stane, když manažerovi tato schopnost chybí.

Pavel Makovský, LIGS University

V dnešní době se bohužel čím dál častěji stává, že zaměstnanci zažívají pocity strachu, jsou přepracovaní, nedůvěřiví vůči nadřízeným a mají méně entuziasmu a pracovního elánu. Zároveň mnoho manažerů pociťuje frustraci vyvolanou slabou pracovní morálkou a nízkou produktivitou svých zaměstnanců. Kde je tedy zakopaný pes?

V současnosti existuje mnoho firem, které se snaží o oddělení práce a emocí. To je ale velká chyba, protože když se u zaměstnanců hromadí hněv, strach a negativita, vedení by mělo navrátit rovnováhu pozitivním vlivem, podporou, důvěrou a optimismem.

„Motivace musí vycházet od lídra, nedá se outsourcovat.“ Jon Gordon

Každý tým je odrazem svého manažera

Motivace zaměstnanců je v každém případě úzce spjatá s firemní kulturou, kterou na pracovišti vytvářejí právě manažeři. Pozitivní kultura, kde mezi sebou členové týmu komunikují a sdílejí společnou vizi, má na zaměstnance úžasný vliv.

Tento fakt vychází z toho, že zaměstnanci podvědomě „kopírují“ chování manažera, což může vést k lepším výkonům a k pozitivní atmosféře. Z tohoto hlediska je manažer, i když nepřímo, zodpovědný nejen za celkovou atmosféru a náladu na pracovišti, ale i za odvedenou práci a výkony jednotlivých zaměstnanců.

Z toho by se dalo odvodit, že zaměstnanci mají pouze sedět a čekat, až je jejich šéfové namotivují. Tak černobílé to ale není, jelikož k firemní kultuře větší či menší mírou přispívá každý zaměstnanec. V tomto případě můžeme hovořit o takzvané sdílené odpovědnosti, a to navzdory tomu, že podněty a prvotní impulzy, které atmosféru vytvoří, vycházejí od manažerů.

Jak vytvořit ideální prostředí?

Prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí dobře a ve kterém podávají vynikající výkony, zní téměř utopicky. Je možné takového stavu vůbec docílit? Odpovědí na tuto otázku je vytvoření „úžasné firemní kultury“.

Co to znamená v praxi? Úžasná firemní kultura je takové prostředí, které umí zaměstnance ocenit, stará se o ně a podílí se na jejich osobním i profesním rozvoji. V pozadí těchto věcí ale nesmí chybět lidský faktor a individuální přístup. Klíčem k úspěchu týmu po profesní stránce je sdílení vize se zaměstnanci, přičemž každý z nich by měl mít v rámci cílů společnosti vlastní roli a určen konkrétní přínos.

V případě, že se nadřízenému podaří docílit stavu, ve kterém se firemní vize prolíná s osobními cíli jednotlivých zaměstnanců, můžeme hovořit o úspěšném managementu a opravdu skvělé firemní kultuře.