Kvalitářům odbornost nechybí, v soft skills jsou slabší

Práce kvalitáře je bez pochyby jednou z nejdůležitějších rolí ve výrobě. Zodpovídá za kontrolu a dodržování pracovních postupů a technologickou kázeň. Kontroluje dodržování systému řízení jakosti, provádí výstupní kontroly kvality výrobků, analyzuje a vyhodnocuje zmetkovitost produkce. Všeobecně se podílí na zlepšování procesů jakosti ve výrobě. Definice jako z učebnice. Jaká je realita?

Je zcela logické po výčtu kompetencí a odpovědností usuzovat, že pracovník kvality musí především ovládat odbornou stránku své profese a udržovat ji aktuální v souladu s platnými normami a předpisy. Nic, co by pravidelné technické vzdělávání nedokázalo řešit.

Za řadou norem, předpisů a postupů však stojí i další klíčové dovednosti kvalitáře – především umění se dobře a rychle rozhodovat, adekvátně komunikovat, spolupracovat s týmy i okolím s vědomím své vlastní role. Důležitá je i flexibilita, inovativní přístup, samostatnost při hledání řešení příčin problémů, plánování a organizace práce i dobrá orientace v informacích. Z pozice manažera navíc musí dokázat vést, motivovat a pravidelně hodnotit i své podřízené pracovníky. Právě na rozvoj měkkých dovedností, ale také na znalosti IT nebo práva se často ve výrobních firmách zapomíná. Přitom zrovna ty pracovník kvality potřebuje kolikrát více než nějaký certifikát o absolvování kurzu s výukou nového nástroje kvality.

Pravidelně se v naší praxi setkáváme s případy, kdy drobná nedorozumění nebo nedostatek asertivity v komunikaci způsobily prostoje výroby a dusnou atmosféru, ve které se jen stěží dalo dlouhodobě vydržet. Firmu to stálo prostředky navíc, nehledě na to, že často ani finanční motivace v takových případech nepomohla. Negativní důsledky si firmy z oboru s poměrně vysokou průměrnou mírou fluktuace jen stěží mohou dovolit. Zároveň obecný nedostatek kvalifikovaných pracovníků a manažerů v oblasti kvality či plošší organizační struktura, kde není příliš prostor pro růst, často nutí podniky obsazovat pozice kvalitářů technology. Sami sice mají potenciál, avšak chybí jim mnohdy specifické dovednosti a znalosti, na které je firma teprve musí připravit.

Zvyšování efektivity výrobních postupů díky optimalizaci procesů je jedna věc, ale efektivita a produktivita práce pod vlivem lidského faktoru je záležitost zcela odlišná. V souladu by každopádně měly být vždy obě, aby výroba fungovala.

Penzum znalostí a dovedností pracovníků kvality

Quality Point s.r.o. se vzdělávání s hlavním zaměřením na oblast výroby věnuje už téměř 20 let. Za ty roky se nám podařilo získat ucelený tým ověřených lektorů s praxí a vypilovat metody výuky a rozvoje na bezpočtu projektů pro významné producenty na domácím trhu. V současnosti se zaměřujeme na všechny aspekty ke zdokonalování a zvyšování úrovně nejen pracovníků kvality, například:

Audit dle VDA 6.3 (2017) – 30. 9.-1. 10. 2019

MS Excel funkce a vzorce – 2.-3. 10. 2019

Koučovací praktiky v leadershipu – 10.-11. 10. 2019

Time Management IV. generace – 11. 10. 2019

Zákoník práce – změny a aktuální témata – 15. 10. 2019

MS Word – jak na správné dokumenty – 18. 10. 2019

KVALITA – efektivní nástroje řešení problémů – 11. 11. 2019

Pro nové pracovníky kvality a obnovu zkušeností připravujeme také nový kurz Technik kvality s certifikátem, který začíná již 30. 9. 2019.

Nejbližší termíny kurzů naleznete na profilu firmy na EduCity. Kompletní nabídku pak na www.quality-point.cz.