9 vlastností vysoce efektivních projektových manažerů (1/2)

Chcete-li být opravdu skvělým projektovým manažerem, musíte se stát strategickým partnerem, který svou práci naplno prováže s úspěchem organizace. Zde je několik doporučení, jak se odlišit od ostatních v podobné pozici.

Ilustrační snímek

Staňte se strategickým obchodním partnerem

Od začátku pandemie koronaviru se začaly objevovat mnohem komplexnější faktory, interní i externí, které mohou negativně ovlivnit projekty všech typů. Například rozdílné hospodářské výsledky (ekonomické, ekologické a sociální výsledky), právní a legislativní omezení, problémy s distančními projekty, mezinárodní a kulturní faktory apod.

Pokud dobře nerozumíte tomu, jak váš projekt zapadá do celkových strategických cílů společnosti, výrazně omezujete své šance na dosažení efektivních výsledků. A to je potřeba změnit.

Zaměřte se na zúčastněné strany

Kvůli pandemii může být obtížné soustředit se na potřeby zúčastněných stran a oddělit je od osobních a rodinných záležitostí. Skvělí projektoví manažeři ale dokáží poskytovat vždy nejlepší pracovní výkon bez ohledu na osobní předpojatost nebo potřeby. Na tuto úroveň zaměření se společnosti v profesi projektového managementu spoléhají.

Mějte úctu k ostatním

Zásluhy ostatních silně ovlivňují efektivitu vedoucího projektu na jeho tým. Vysoce efektivní projektoví manažeři sdílejí zásluhy za dobře odvedenou práci a povzbuzují všechny členy k zapojení. Místo toho, abyste se snažili sami být tahounem všech projektů, využijte v týmu znalosti a dovednosti ostatních. Tato jednoduchá, ale účinná taktika výrazně zvýší pravděpodobnost dosažení cílů.

Buďte zručným motivátorem

Schopnost projektového manažera komunikovat s různými zúčastněnými stranami a ovlivňovat je je pro úspěch projektu rozhodující. Koneckonců, musíte najít způsoby, jak motivovat pracovníky, na které zatím nemáte přímý vliv a kteří mohou vytvořit nebo rozbít projekt. Budování důvěry v mysli zúčastněných stran je nezbytné, zejména je-li potřeba s nimi diskutovat změny v rozsahu projektu. Pokud chcete respektovat členy týmu a zúčastněné strany, musíte jim umět prokazovat úctu. Je téměř nemožné, aby projekty postupovaly správným směrem a včas bez respektu a motivace.

Oddejte se úspěchu

Vysoce efektivní projektoví manažeři věří ve svou práci a vidí až na konec projektu. Toto myšlení pomáhá dosáhnout nejlepších výsledků v průběhu celé projektové práce. Buďte plně zapojeni do všech profesionálních aspektů projektu a mějte přehled o lidech. Klíčem k dosažení výsledků jsou angažovanost, odolnost a schopnost udržovat vysokou úroveň spokojenosti klientů i týmu.

 

-bb-

 

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com

Články v sérii

Aktuální

9 vlastností vysoce efektivních projektových manažerů (1/2)

Aktuální

9 vlastností vysoce efektivních projektových manažerů (2/2)