Proč právě MBA studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně?

Vždy jsem měl sen působit v oblasti odbytu. Již v mládí, v době, kdy mobilní telefonování zažívalo první boom, jsem sbíral první zkušenosti v oblasti prodeje mobilních telefonů. Před téměř čtyřmi lety se mi otevřela možnost začít budovat kariéru v oblasti odbytu. Tehdy jsem dostal nabídku působit v odbytu renomovaného a v prémiovém segmentu aktivního švédského výrobce užitkových vozidel.

Pro mě jako člověka bez předchozích zkušeností a technických znalostí se jednalo o absolutní výzvu, neboť působení v oblasti užitných vozidel klade značné požadavky na technické znalosti prodejce. Nicméně úspěch se dostavil a potvrdil tak, že mé ambice byly správné. Během krátké doby jsem vybudoval přístup na segment trhu, který se zdál být „mrtvý“, a rok od roku významně zvyšoval podíl nových zákazníků.

Po třech a půl letech jsem dostal velmi lukrativní nabídku od švédského konkurenta z Göteburgu. Poté co tento výrobce v roce 2014 plně integroval do své odbytové struktury svoji francouzskou dceřinou značku, byla sháňka po někom, kdo by se na Východě, konkrétně v oblasti severních Dolních Rakous, ujmul budování této značky.

Protože jsem byl ve zmiňovaných pracovních pozicích úspěšný a nabyl v nich a stále nabývám rovněž pocit velkého uspokojení, přemýšlel jsem o dalším kroku směrem k vedení lidí (Leadership). Z tohoto důvodu jsem se rozhodl prohloubit svoji kvalifikaci a své znalosti. Po delším hledání jsem nabyl přesvědčení, že to má být studium z kategorie MBA. Žiji ve Vídni, proto směřovaly mé pohledy v první řadě na Rakousko. Nicméně jsem rovněž objevil studijní program US-MBA pod záštitou Business School Brno ve spolupráci se St. Francis University v Chicagu a dospěl k závěru, že avizované mezinárodní zaměření školy je pro mě to pravé.

Vzhledem k tomu, že jsem potomek českých imigrantů v druhé generaci, navštěvoval jsem dvojjazyčnou školu (česko-německou) ve Vídni. Studium tudíž vnímám rovněž jako další výzvu prohloubit své jazykové znalosti. Vzhledem k internacionalizaci manažerských pozic je i jazykový aspekt z mého hlediska velmi zajímavý.

Mezinárodní vzdělávání v češtině a angličtině na jedné straně a dobré jméno Business School Brno na straně druhé činí nabídku studia velmi atraktivní. Studium vnímám jako velkou výzvu, ze které budu v budoucnu zcela jistě profitovat.

Těším se na novou zkušenost!

Články v sérii

Aktuální

Studium US-MBA na FP VUT v Brně mi rozšířilo obzor

Aktuální

Studium MBA na FP VUT v Brně mi pomohlo naplnit profesní cíle

Aktuální

Proč právě MBA studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně?

Aktuální

Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

Aktuální

Kde a proč studuji MBA