Studium US-MBA na FP VUT v Brně mi rozšířilo obzor

Mgr. Tomáš Szydlowski, jednatel DATAMIX Solutions s.r.o. Olomouc

Hlavní inspirací pro absolvování MBA studia jsem nalezl v Kalifornii, kde jsem se účastnil nejenom promoce mých přátel na MBA programu, ale hlavně jsem s nimi cestoval po státech a měl možnost nahlédnout do jiné mentality, jiných rozměrů. Po návratu z této podnětné dovolené jsem přemýšlel, jak využít svůj čas a co vlastně v životě dál podniknout. Ovlivněn pozitivním dojmem z cesty po USA ve spojitosti s chutí rozšířit si obzory, potkat nové lidi a něco pro sebe udělat i po třicítce jsem věděl, že musím najít studijní obor, který obsahuje zahraniční lektory. Podstatná část motivace byla využít jiný pohled na svět a touha „nakouknout ze své krabičky ven“.

Toto bylo mé vodítko před nástupem do studijního programu. Má vnitřní motivace byla a je obrovská, především v oblasti sebe rozvoje. Protože vedu svou firmu již od svých studentských let, bylo potřeba najít nové perspektivy, další výzvy a úhly pohledu, především jak věci posunout a zlepšit. Studium US-MBA na FP VUT v Brně je velmi inspirující, zvláště konfrontace s cizokrajným a často globálním viděním světa je přesně to, co jsem si chtěl zažít. Významnou roli v tomto směru hrají lektoři z USA. Zároveň je zde jeden klíčový aspekt – dostanete to, co si chcete vzít. Strašně moc věcí je na vás. Chcete si k danému tématu pročíst knihu, chcete strávit se zadanou úlohou desítky hodin, nebo nutně potřebujete další titul za jménem? Co vlastně chcete a proč tady jste a co si chcete odnést, si definujete vy sami.

Velmi inspirativní a vrcholné přednášky jsou z mého pohledu spojené se strategií. Pokud budete mít štěstí a provede vás touto oblastí člověk, který řídil společnost s globální působností, který je schopen poskládat ukázkové příklady do správných souvislostí a se kterým je prostě radost být, protože je schopen podělit se o své zkušenosti, je to naprostá výhra. V tomto směru jsme měli štěstí. Troufám si odhadnout, že takovýchto naprosto pozitivně inspirujících lidí jak po profesní, tak po lidské stránce běžně v naší malé zemi mnoho nepotkáte a o to méně máte příležitostí se s nimi sdílet, konfrontovat anebo se nechat inspirovat.

Co mne velmi pozitivně překvapilo, bylo to, jak rychle jsem schopen aplikovat získané poznatky, např. v oblasti implementace KPI – klíčových ukazatelů výkonu, jak se mi rychle rozšířil obzor tak, že jsem schopen pohledu z výšky, který často využívám při jednáních či poradách, jak jsem se dokázal odpoutat od IT a jiných technických či technokratických detailů. V neposlední řadě je můj život bohatší i v oblasti přátel, což je jeden ze stavebních kamenů našich životů. A proto všechno jsem rád, že jsem absolvoval tento studijní program na FP VUT v Brně, www.us-mba.cz.

Články v sérii

Aktuální

Studium US-MBA na FP VUT v Brně mi rozšířilo obzor

Aktuální

Studium MBA na FP VUT v Brně mi pomohlo naplnit profesní cíle

Aktuální

Proč právě MBA studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně?

Aktuální

Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

Aktuální

Kde a proč studuji MBA