3 klíčové principy, které musí dodržovat každý startup

Zajistit úspěch startupu není snadná věc. Selhání je docela běžné – 9 let po založení stále fungují jen 4 z 10 startupů. Co tedy musejí lídři startupů dodržovat, aby jejich firmy měly naději na trvalý úspěch?

Ilustrační snímek

1) Organizace musí být sladěná: Každý musí vědět, co a proč

Každý, kdo ve firmě něco dělá, musí vědět, co dělá on sám i ostatní. Nezbytná je soustavná komunikace, protože jen s ní budou všichni vědět, co mohou sami získat a jak mohou přispět, připomíná nám web business2community.com.

  • Za každou činností ve firmě musejí být obchodní cíle a priority.
  • Manažeři musejí usilovat o zajištění spokojenosti zákazníka.
  • Vše – cíle, účel i rozsah činností firmy – musí být dobře zdokumentováno.

2) Zodpovědnost je přímo životně důležitá

Zaměstnanci vnímají úspěch jako splnění všech přidělených úkolů. Manažeři by však měli chtít vidět, jak se dosahuje předem stanovených milníků.

Musíte tedy sledovat, jak práce postupují. Zodpovědnost zaměstnanců musí být pevně stanovena. Musí být zcela jasně dáno, kdo je za co odpovědný – ať jde o provedení přijatých plánů nebo o zajištění neustálého zlepšování.

Definice úspěchu se může v čase měnit. To znamená, že když původní cíl nebyl naplněn, neznamená to ještě automaticky, že by šlo o neúspěch.

3) Plánujte – jinak neuvidíte, jak a zda vůbec věci postupují

Ne každý vnímá přemýšlení jako důležitý manažerský proces. Samotná činnost bez reflexe však nemusí znamenat postup správným směrem.

Neadekvátní plánování se v případě startupu projeví tak, že se zapomene na to, jak je daný byznys komplexní. A to snadno povede ke stanovení nereálných cílů a časových rozvrhů a plánů. Nedostatečným plánováním dáváte všanc osud celé firmy.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com