Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Stručný článek je věnován bodovacímu systému hodnocení zákazníka z hlediska rizika při poskytování…

Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Dá se říci, že konkurenční výhoda finančních služeb spočívá v lepším rozhledu. Jedním ze způsobů,…

Výpis 190191 z celkem 191