Prevence právního rizika pro osobní poradce manažerů

Riziko v hojné míře proniká do všech oblastí našeho života. Třebaže u něj nedokážeme zhodnotit přesnou míru, můžeme provádět alespoň kvalifikovaný odhad. Důležité je, aby každý sám zhodnotil, jaká míra rizika je přijatelná právě pro něj a aby tuto míru pravidelně přehodnocoval.

Pokud jde o riziko spojené s řízením společnosti, můžeme jej eliminovat dostatečným důrazem na detaily (například tím, že veškeré právní kroky konzultujeme s advokátem, který zná zákony konkrétní oblasti).

Speciálně v oblasti práva se podnik musí při budování strategie řídit následujícími principy:
- zachovat si způsobilost,
- jednat morálně a na vysoké odborné úrovni,
- důkladně kontrolovat vstupy,
- přistupovat aktivně k řešení sporů atd.

Osobní instruktoři, kteří chtějí minimalizovat své riziko, musejí ve svých smlouvách respektovat právní charakter jednotlivých klientů. Dále je třeba uchovat v tajnosti informace o osobě, které se vedení týká, poznat právní a morální specifika daného průmyslového odvětví, seznámit se s posláním organizace atd.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ICF - International Coach Federation