Řízení krize: příprava na rozhovor s novináři

Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak byste veřejně reagovali na nějakou krizovou situaci (jako např. výbuch, únik chemické látky nebo požár), která nastala v prostorách vaší společnosti? Je dobré si vytvořit určitý plán komunikace s veřejností, zvláště tehdy, když média chtějí informovat o dané události okamžitě.

Reportéři se na první pohled mohou zdát dotěrní, ale je třeba mít na mysli, že chtějí pouze pravdivě informovat o nastalé skutečnosti a co nejlépe ji podat lidem.

Zaměstnanci by měli mít někde napsaný plán řízení krize. Součástí tohoto plánu by neměly být pouze informace o tom, jak krizi řešit, nýbrž i o tom, jak o ní informovat média a jak s nimi spolupracovat. Krizový plán by měl obsahovat následující body:

* rozdělení odpovědností
* řízení přístupu k majetku
* vyčlenění míst pro reportéry
* podpora spolupráce s médii

Článek obsahuje i pokyny pro mluvčí. Ti by se měli například vyhnout diskusím na právnická témata, neměli by sdělovat své osobní názory a neměli by používat silná slova, jako např. „peklo“, „holocaust“ apod. Neměli by také komentovat hypotetické situace.
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management