Program zvyšování bezpečnosti musí být součástí podnikatelské strategie

Ke splnění očekávání v souvislosti s transformací energetiky a zaváděním nových technologií je třeba zvýšit důvěru ve firemní programy zajištění bezpečnosti.

Dynamické prostředí deregulace, nových technologií a personálních změn klade velký důraz na potřebu bdělosti, stejně jako na robustní přístup k řízení rizika. Poruchy na zařízeních způsobí každý rok několik zranění nebo úmrtí. Článek nechává nahlédnout do elektrárenských systémů a do jejich pracovních postupů. Autoři se snaží přimět manažery k přehodnocení vlastních programů zajištění bezpečnosti.

Pro vytvoření bezpečného pracovního místa je rozhodující dobré pochopení významu materiálů, zařízení a lidského činitele. Nejdůležitější je, aby programy zvyšování bezpečnosti měly pozitivní vliv na morálku zaměstnanců, a zejména pak na jejich ohodnocení.

Stále více vedoucích pracovníků nyní přebírá aktivní úlohu v uplatňování systematického přístupu k řízení rizika. Nové strategie řízení rizika berou v úvahu celou životnost elektrárny.

Autoři článku shrnují obecné příčiny nehod, zároveň však předkládají výhody plynoucí ze společného pracovního rámce a společných norem pro různá zařízení.

*Datum vydání:* II/2001
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World