Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Dá se říci, že konkurenční výhoda finančních služeb spočívá v lepším rozhledu. Jedním ze způsobů, jak si firmy mohou takovou výhodu vytvořit, je vypracování podrobného systému řízení rizika. Předkládaná zpráva se zaměřuje na tři hlavní chyby v řízení rizika, aby tak vysvětlila, že efektivitu řízení rizika je možné zlepšit strukturovanějším přístupem k předávání znalostí do míst rozhodování.

Autoři zkoumají vnější faktory, jakými jsou informační technologie, rychlost jednání a komplexnost globálních funkcí a finančních produktů. Tak chtějí ilustrovat, že řízení rizika nezávisí pouze na datech a na informacích, ale také na tom, v jakých souvislostech rozhodovací místa tato data a informace používají, tj. na znalostech. Autoři rozlišují techniky správy znalostí, jež mají pro řízení rizika zásadní význam a vysvětlují, jak lze tyto dva přístupy sjednotit.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young