Zapomeňte na peníze: Peněžní incentivy nezlepšují motivaci (1/2)

Ilustrační snímek

Finanční benefity mohou vyvolat zvýšenou snahu, proto jsou užitečné tehdy, kdy od svých zaměstnanců potřebujete výsledky. Jenže pokud chcete, aby byli inovativní a aby přicházeli s novými nápady a zkoušeli je, nemusí být finanční odměna za výkon tím nejvhodnějším způsobem motivace.

Mnoho manažerů se zoufale snaží vyvážit potřebu krátkodobých výsledků a zlepšování efektivity na jedné straně, se snahou o inovace a objevování nových možností na straně druhé. Všechny firmy se v zásadě snaží o obojí. Jednak testovat dosud neprozkoumané území a možnosti, zároveň však využívat již dostupné zdroje a vědomosti co nejefektivněji.

Dva hlavní cíle každé firmy musí být odděleny

Podle článku publikovaného na webu obchodní školy INSEAD je nutné oddělit objevování nových možností a zefektivňování současného stavu na úrovni celé organizace. Každý z cílů by měl být primárním pro jinou organizační jednotku, nebo by měl převládat pro tu samou organizační jednotku, ale v jasně oddělených časových obdobích.

Chcete inovace? Změňte odměny

Jak motivovat zaměstnance, aby dosáhli obojího? To může být skutečně náročné. Hlavní problém je, že pokud mají přicházet s novými nápady a inovativními řešeními, budou pro ně výsledky jejich práce mnohem méně předvídatelné a více nejisté. Když používáte peníze jako motivaci, můžete tím kreativitu ochromit. Lidé totiž budou mít tendenci co nejvíce využít to, co už je k dispozici, a co jim tak zajistí rychlou výplatu. Budou hledat to, co přinese úspěch rychle. Dlouhodobější objevování nových možností bude odsunuto stranou.

Výzkum, který provedla obchodní škola INSEAD, How Performance Incentives Shape Individual Exploration and Exploitation: Evidence from Micro-data (Jak incentivy založené na výkonech podněcují zaměstnance k hledání inovací nebo využívání současných zdrojů: Doklady z mikroekonomických dat), naznačuje, že obchodníci by více hledali a zkoušeli nové příležitosti k rozvíjení obchodu, kdyby byla opuštěna politika přísně výkonnostního odměňování. Výzkum byl proveden na obchodních zástupcích a manažerech z jihokorejské firmy zabývající se obchodováním na internetu. V příštím článku se dozvíte, jaké dopady mělo opuštění výkonnostního odměňování.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Zapomeňte na peníze: Peněžní incentivy nezlepšují motivaci (1/2)

Aktuální

Zapomeňte na peníze: Peněžní incentivy nezlepšují motivaci (2/2)